Tvättmaskinen reparerad

Vi kan nu meddela att alla tvättmaskiner i tvättstugan åter fungerar. Serviceteknikerna hittade, och kunde åtgärda felet. Till veckan kommer de att komma tillbaka för att byta hållarna för tvättmedel då de är gamla, smutsiga och omöjliga att få rena.

Trasig tvättmaskin – Uppdatering

Fastighetsägarna som sköter vår fastighetsservice har varit hos oss totalt tre gånger nu ang den trasiga tvättmaskinen. De har försökt reparera maskinen, men var gång har den inte fungerat mer än någon enstaka dag. Fastighetsägarna uppger nu att de inte vet vad de mer kan göra. Vi har därför bett Wascator/Electrolux om hjälp och de ska skicka en reparatör.

Trasig tvättmaskin

Styrelsen är medveten om problemet med den ena tvättmaskinen i tvättstugan. Vårt största problem för närvarande är att vi har svårt att få Fastighetsägarna som skall reparera maskinen att komma. Vi ringer, och kämpar hårt för att de ska utföra sitt kontrakterade jobb. Sedan tidigare jobbar vi även med att ta in offerter för att byta firma för fastighetsskötsel då vi ej är nöjda med nuvarande situation.