Fönstermålning – Start v 19

Vi har nu varit i kontakt med målaren som skaDSCF5204 kopia
måla våra fönster mot innergården. Som planen är nu kommer vi att börja med uppgången Hälsingegatan. Starten planeras till v 19. Förhoppningsvis ska allt vara klart innan midsommar, dvs v 25.

 

Vi vill upprepa att det i samband med arbetet krävs tillgång till fönstren och således även era lägenheter. Ni måste även tömma kring fönstren, ta bort gardiner etc så målarna kommer åt att måla. Arbetet beräknas pågå ca 2-4 dagar i vardera lägenhet. Är ni inte hemma när arbetet ska utföras kommer sedvanlig nyckelinsamling att ske i samband med arbetet. Det går även att lämna nycklar till någon av oss i styrelsen så förmedlar vi dem vidare till målaren. Mer info kring datum och tider kommer löpande, håll koll här på hemsidan.

 

Vi har anlitat målarfirman Greger Eriksson Måleri och köksinredning. Som ni kan se på de lappar han satt upp går han att nå på 070 – 330 00 93 om ni har några frågor.

 

Slutligen vill vi även påminna om att vi valt att inte byta tätlister i samband med målningen. Är dessa dåliga rekommenderar vi varje enskild lägenhetsinnehavare att åtgärda detta.

Förrådsdörr Hälsingegatan

Styrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att det gjorts försök att bryta upp en av förrådsdörrarna på Hälsingegatan. Vi är medvetna om problemet och vi har sökt kontakt med Fastighetsägarna som sköter vår fastighetsskötsel för att de ska titta på dörren och avgöra om det går att installera något brytskydd, eller om dörren måste bytas. Åtgärd är med andra ord på gång. 

Fönstermålnig

Som synes måste fönstren mot gården målas om. Styrelsen har arbetar med att ta in offerter för detta arbete med målet att komma igång innan semestrarna. Vi är nu i sluttampen med denna fas och vi håller i dagarna på att skriva kontrakt med en målarfirma.

Vårt mål är att komma igång med målningarna kring månadsskiftet april/maj, alt första veckorna i maj. Vi vill nu gå ut med information kring detta då målarna i samband med arbetet måste få tillgång till fönstren via era lägenheter. Målningen kommer med andra ord att ske inifrån lägenheterna och målarna måste således bli insläppta, alternativt få låna nyckel till er lägenhet. I samband med målningen måste ni även rensa framför era fönster och lämna visst utrymme krig fönstren tomma så målarna kan komma fram.

I samband med målningen kommer även en snickare anlitas för att byta ev rötskadat trä. Styrelsen har beslutat att ej byta tätlister, utan detta är något varje lägenhetsinnehavare får stå för själva.

Styrelsen kommer fortlöpande att gå ut med mer information, både via mail och hemsidan, angående arbetet, tider, insamling av nycklar etc.

Tack!

Styrelsen önskar rikta ett stort tack till alla som var med på gårdsstädningen idag. Tack både för all hjälp och för en trevlig stund på Ciao Ciao!

Vårstädning 13/4 kl 13

Som varje vår ska gården städas. Vi börjar på samma vis som vi gör varje vår och höst. Det vill säga att vi samlas söndagen den 13/4 kl 13.00 på gården för städningen. Beroende på hur många vi blir brukar vi vara färdiga på ca en timma. Vanan trogen kommer vi även att samla in grovsopor och elskrot. Detta samlas in på gården och kommer att forslas bort på tisdagen och onsdagen därefter.

I år tänkte vi dock göra ett försök till att höja stämningen något. Efter att vi städat och allt är klart höjer vi i år ribban jämfört med tidigare år och byter ut kakan och kaffekoppen som styrelsen brukat bjuda på mot pizza och vin, öl eller läsk på Ciao Ciao.

Varmt välkomna att hjälpa till med städningen och trevligt umgänge med dina grannar.

Grovsopor

trash-99257_640Styrelsen vill bara påminna om att alla boende är själva ansvariga för bortförandet av grovsopor. I nuläget har vi boende 7 soptunnor i skjulet mitt på gården för hushållssopor och två stora blå kärl för tidningsåtervinningen. Samtliga övriga kärl är för restaurangerna och skall ej användas av oss boende. I nuläget har någon/några ställt bla ett gammalt bord och en uttjänt kaffebryggare på gården. Tid har andra grovsopor på gården förekommit. Styrelsen försöker ligga på restaurangerna att sköta sin sophantering, vilket alla vet sker under all kritik, men vi har svårt att vara hårda mot dem när andra sopor placeras på gården. Om inte allmän trevnad är ett gott nog argument kan vi även meddela att samtliga sopor som sedermera fraktas bort innebär en kostnad för föreningen. En onödig utgift som faller på alla oss boende.