Cyklar

Fasaden mot gården är sliten längst ner, fram för allt efter att vi rivit de tidigare sopskjul som nyttjats av restaurangerna. I ett led av upprustningen av gården har vi därför nu anlitat murare som skall reparera och snygga till fasaden. Det är då mycket viktigt att de kommer åt hela fasaden. Tänk därför på att ställa cyklarna samlat i, eller precis intill cykelställen. Ställ inga cyklar mot fasaden då murarna måste komma fram för sitt arbete.

Besiktning efter arbetet med Citybanan

Citybanan har ringt och meddelat att de kommer för att efterbesiktiga lägenheterna i huset 6/10 mellan kl 12.00 – 15.00

 

Företaget som utför besiktningarna, NCA har även satt upp anslag i våra portar och uppgav att de skulle lägga meddelanden i våra brevlådor. Enl anslaget kan ansvarig, Christer Holmberg nås på 08 – 681 43 00. För övrig information hänvisar vi till anslag och NCA.

Forsatt gårdsupprustning

Som ni har märkt så har vi nu börjat arbetet med att snygga till på gården efter att vi fått bort restaurangernas sopor. Första steget är redan påbörjat med att riva det gamla sopskjulet. Vi kommer även att snygga till och rusta upp nedre delen av fasaden som vätter mot gården då denna är full av märken och slitage efter många stötar och smällar av bland annat sopkärl.

 

Vi vill be er att ställa undan cyklar så gott det går för att underlätta för de byggarbetare som behöver tillgång till gården för arbetet. Ställ cyklarna i cykelställen så långt det går och försök att tränga ihop dem i största möjliga mån. Idag sprids cyklarna över stor del över gården.

 

Som tidigare nämnts här på hemsidan mottas idéer och förslag för gårdsrenoveringen gärna på garden@brfvaland9.se