Motioner till stämman

I enighet med våra stadgar skall vi i februari hålla stämma. Senast var det mycket skral uppslutning på stämman. Vi hoppas självklart på ett större intresse i år. Formell kallelse till stämman kommer senare då det enligt våra stadgar skall kallas till stämma 2-4 veckor inan själva stämman. Tillsammans med kallelsen kommer in att få årsredovisningen för  2013/2014. Denna är nu ute för underskrift av revisorer etc.

 

Vi vill även påminna er om er motionsrätt till stämman. Vanligtvis brukar vi gå igenom den formella stämman för att därefter hålla ett mer informellt möte där styrelsen svara på frågor och går igenom vad vi arbetat med det senaste året och vad vi har för uppsatta projekt för det kommande året.

 

Slutligen önskar vi så klart er hjärtligt välkomna på brf Valand 9 stämma söndagen den 15:e februari kl 13.00. Vi planerar hålla till i restaurang Sangrias lokaler och bjuder efter stämman på kaffe med dopp.

Uppmärkning av förråd

Det finns ett antal förråd som är omärkta, såväl på Hälsingegatan som på Vanadisplan. Styrelsen önskar att samtliga märker upp sina förråd så vi vet vems förråd det är om något skulle inträffa. Märk gärna med trappuppgång och lägenhetsnummer.

Tidningsinsamlingen – Uppdaterad

Som ni säkert har märkt har upphämtningen av tidningar vid porten fallerat två gånger nu. Vi var i kontakt med företaget som skall hämta våra tidningar efter förra missen och de kunde inte förstå varför våra tidningar var kvar och lovade att det inte skulle upprepas.

 

I och med att tidningarna står kvar även denna morgon har vi på nytt varit i kontakt med företaget i fråga som skall hämta tidningarna genast och lovar bättring och bot. Förhoppningsvis skall detta fungera bättre i framtiden, annars får vi se över om vi ska gå tillbaka till tidigare system, eller se oss om efter en annan lösning.

 

Uppdatering: Tydligen beror problemet på en kommunikationsmiss mellan tidningsinsamlingens chaufförer och deras admin personal. Chaufförerna hade fått uppgiften att de skulle hämta tidningar hos oss på tisdagar. Detta skall nu vara åtgärdat.

Planer för trapphusen

Nästa projekt i arbetet med den allmänna uppsnyggningen av fastigheten blir en renovering av trapphusen och entréerna. Vår avsikt är att i viss mån försöka återställa dessa i ett skick som påminner om hur det såg ut vid fastighetens födelse och enligt de arkitektritade förslag som presenterades redan för två år sedan. Bland annat kommer väggarna, snickerier och dörrar att målas i tidstypisk kulör, entréväggarna förses med panel och entrédörrarna bytas mot ekportar.  I ”bastugången” finns ett par planscher med skisser och färgprover på de olika detaljerna. Detta projekt, som vi hoppas ska påbörjas redan i januari, är en budgetvariant och inte det miljonprojekt som diskuterades för ett par år sedan. Bland annat skjuter vi hissbytet på framtiden.

 

Vi hoppas också att städningen av fastigheten ska bli bättre framöver, den städfirma vi haft hittills har sagts upp och en ny städfirma tar nu över arbetet. Men det är vi själva som bor och rör oss i fastigheten som måste se till att hålla den i gott, rent och snyggt skick. Och vi måste alla tänka på att vi bor i en fastighet med ganska tunna tak och väggar och visa varandra hänsyn!

Angående gården

Som alla torde ha märkt genomgår vår lilla trekantiga innergård en förändring. Sedan vi nu äntligen blivit av med de trista sopbarackerna och fått lite färg på fasaden kommer vi inom ort att kunna slänga våra hushållssopor i nya tjusiga sopskåp.

 

Det är viktigt att vi alla följer de regler som gäller för sådant avfall och att endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i dessa skåp! Självfallet får inte avfallspåsar eller något avfall överhuvudtaget placeras på marken utanför skåpen!

 

Tidningar ska i fortsättningen placeras utanför entréportarna där de hämtas varje onsdag morgon kl. 05.00. Observera att tidningarna ska ligga i plastpåsar eller väl hopbuntade med snören Tidningarna ska placeras vid portarna kvällen före hämtning, dvs. tisdag kväll. Övrig tid får alltså inga tidningar finnas utlagda vid entréerna. Vänligen respektera detta!

 

Följande gäller för övrigt avfall:
– Glasflaskor, mindre metall- och plastföremål, kartonger samt batterier kastas på återvinningsstationer; den som ligger närmast oss finns ca 200 m från oss vid Dalagatan 57.
– Övrigt avfall, speciellt farligt avfall såsom färgrester, elektronik o.d. ska lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. Det tas också om hand av s.k. mobila centraler på tider som annonseras bl a i lokaltidningarna. Se i övrigt http://www.stockholm.se/avfall

 

Nya cykelställ kommer att placeras på olika håll på gården och vi räknar med att alla placerar sina cyklar där. Det s.k. cykelrummet ska i fortsättningen användas som barnvagnsrum och för viss materiel tillhörande föreningen.

 

Spaljéer med någon form av slingrande växter kommer att placeras bakom och framför den lilla uteplatsen, och på den lilla jordplätten under trädet kommer förhoppningsvis en del blommor att titta fram i vår.

 

De fula resterna av staket som går längs gränsen mot granngårdarna tillhör inte oss och grannfastigheternas styrelser har ännu inte avgjort vad som ska göras med dessa.