Stämma

I vanlig ordning planerar vi hålla vår stämma i februari månad, närmare bestämt den 28 februari kl 13.00. Vi håller till i restaurang Sangrias lokaler i bottenvåningen. Er officiella kallelse kommer att dimpa ner i er brevlåda nästa vecka.

Vår stämma i år kommer att innehålla de vanliga punkterna som våra stadgar kräver, men även ett förslag till stadgeändring. Vi i styrelsen tycker att det är en god idé att utnyttja föreningens möjlighet att ta ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrningar. Då detta kräver ändring av stadgarna är det inte något som kommer att ske förrän två, på varandra följande stämmor röstat igenom förslaget. Årets stämma innehåller alltså den andra omröstningen för att kunna införa denna förändring.

 

Varmt välkomna till brf Valand 9 årsstämma den 28 februari!