Arbetet med säkerthetsdörrar fortsätter

Alla som har beställt säkerhetsdörrar skall konfirmera sin beställning med Guardab.

Om ni inte har erhållit bekräftelsemall från Guardab, kontakta Styrelsen eller janne@teamguardab.se så fort som möjligt.

Några har valt att betala dörren genom förhöjd avgift. Avtalet för detta är under arbete med HSB.