Stämma kl 13.00 16/2

Nu skall alla ha fått kallelse till stämman, dagordning för densamma, samt årsredovisningen i era postfack. Varmt välkomna på stämman! Vi vill även passa på att tacka Christer Themptander för den fina kallelsen till stämman.

 

I och med detta finns även 2013 års årsredovisning att tillgå här på hemsidan.