Andrahandsuthyrning

Om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand, exempelvis om du ska studera eller arbeta på annan ort, så kontaktar du styrelsen för att få tillstånd till uthyrning. Tillstånd av styrelsen krävs för alla former av andrahandsuthyrning. Ansökan görs via vår blankett.

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer föreningen ta ut 10 procent av gällande prisbasbelopp/år, som fördelas efter uthyrda månader av den som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Vår policy för andrahandsuthyrning.

Med andrahandsuthyrning avses all upplåtelse av hela lägenheten till annan person än den som är ägare till lägenheten eller stadigt sammanboende med denne. Detta gäller även till barn som inte stadigvarande sammanbor med förälder som är bostadsrättsinnehavare.

Del av lägenhet som upplåtes i andra hand räknas inte som andrahandsupplåtelse och måste inte godkännas av styrelsen.

Ansökan om andrahandsuthyrning
a) beviljas om godtagbara skäl till andrahandsuthyrningen föreligger och andrahandshyresgästen kan godtas och inte tidigare är känd för, eller på andra grunder kan tänkas, att störa.
b) beviljas inte om andrahandshyresgästen är juridisk person.

Ansökan för andrahandsuthyrning beviljas bara för ett år i sänder. Med speciella fall kan en förlängning på 1 år godkännas. Inga kortids uthyrningar.
Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska göras
a) om den ska förlängas
b) om andrahandshyresgästen ska bytas ut

Föreningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde varför det vid tvist är bostadsrättsinnehavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden. Hyresnämndens beslut är överordnat styrelsens.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske på särskild blankett som lämnas direkt till HSB för granskning. När HSB granskat ansökan så skickas ett mejl till vår Styrelse Ordförande som tar beslutet för föreningens räkning. För blankett, se nedan.

Det åligger uthyraren att informera hyresgästen om föreningens regler vad gäller felanmälan, sophantering, pappersinsamling, regler för tvättstugan, portkod m.m.

Uppgifter om andrahandshyresgästens namn, telefonnummer och e-postadress skall alltid meddelas till styrelsen på särskild blankett, även om det gäller uthyrning till närstående familjemedlemmar.
För sådant meddelande se nedan.

Det är viktigt att styrelsen liksom samtliga boende i fastigheten får vetskap om vilka personer som tillfälligt vistas i fastigheten. Därför annonseras uppgifter om andrahandsuthyrningar på hemsidan.

Ordföranden är den i styrelsen som är ansvarig för andrahandsuthyrningar.

andrahandsupplatelse Valand9 Ansökan ska mejlas till service.stockholm@hsb.se eller skickas per post:

HSB Stockholm

Kund och medlemservice

112 84 Stockholm

avtal-om-andrahandsupplatelse-bostadsratt-1