Försäkringsinformation

Meddelande från Länsförsäkringar:
Föreningens bostadsrättstillägg upphör från 1 januari 2019.
Se över din bostadsrättsförsäkring, om du har tecknat en försäkring med tanke på att föreningens bostadsrättstillägg finns så bör du se över din egna försäkring inför årsskiftet.
2011 tecknade vår bostadsrättsförening en tilläggsförsäkring till vår fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar. Tilläggsförsäkringen, benämnd Bostadsrättstillägg, gäller för var och en av fastighetens 63 bostadsrätter.
Denna tilläggsförsäkring gäller för främst ytskiktsskador inom
bostadsrätten. Det kan exempelvis röra sig om skador förorsakade av hantverkare.
Tidigare borde således varje bostadsrättsinnehavare själv ha tecknat ett sådant litet tillägg till sin ordinarie bostadsrättsförsäkring.
Denna tilläggsförsäkring täcker alltså inte egendomsskador i
bostadsrätten.
Länsförsäkringar håller successivt på att ta bort denna kollektiva tilläggsförsäkring i samband
med att ny årspremie skickas ut, varvid man i god tid kommer att meddela detta.

Brand i blomlåda

Igår, torsdagen den 20/9, upptäcktes en brand i en blomlåda på balkongen, Vanadisplan 1, plan 2.

En stor del av rötterna hade brunnit upp och det brann fortfarande när vi hittade den.

Branden är troligtvis startad av en cigarett.

Fimpa inte cigaretter i blomlådor eller blomkrukor!

Styrelsen

 

Strömavbrott allmänna utrymmen tisdagen den 13/8 kl 08.00-10.00

Byte ut strömtransformatorer för elmätningen skall utföras tisdagen den 13/8 kl 08.00-10.00.

Arbetet innebär ett strömavbrott på ca 1-2h i fastighetens allmänna utrymmen (trapphus, källare, hiss tvättstuga etc). Det gäller alla tre trapphus, dvs Hälsingegatan 37, Sankt Eriksgatan 108 och Vanadisplan 1.

Avbrottet påverkar inte lägenheterna.

 

GDPR

Information från styrelsen gällande GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL). Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer. Även bostadsrättsföreningar behöver följa den nya lagen.

 

Med anledning av detta har vi genomlyst vår verksamhet och hur vi arbetar med personuppgifter samt vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi behandlar främst dina och våra andra medlemmars personuppgifter genom att:

Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig. Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse och vid pantförskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.

Gårdsstädning samt märkning av cyklar

Nu är det dags för vårstädning av gården.

Samling söndagen den 6/5 kl 11.00 på gården. Städningen brukar klaras av på en timme om många hjälper till.

Efter städningen bjuder vi på lunch på Ciao Ciao.

Grovsopor och elektronik kan lämnas på gården efter städningen. OBS! Inga farliga ämnen som färg och kemikalier etc. Detta forslas bort på tisdagen eller onsdagen.

Det börjar bli dags att rensa bland cyklarna igen. Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer före gårdsstädningen.

Omärkta cyklar kommer att samlas ihop.

Varmt välkommen att hjälpa till med städningen och till ett trevligt umgänge med dina grannar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Verksamhetsåret 2016/2017

Tid: Söndagen den 15 april 2018, kl 13:00 på Restaurang Sangria.

Ni skall ha fått den officiella kallelsen tillsammans med årsredovisningen i er brevlåda.

Vår stämma i år kommer att innehålla de vanliga punkterna som våra stadgar kräver och föreningen bjuder på kaffe och kaka efter mötet.

Vi ses!

Mvh

Styrelsen

Renovering av hissar

Nu har vi planerat in renovering av hissarna med start Vecka 9

 

Hälsingegatan 37 start Vecka 9 och den blir avstängd ca 3 veckor.

Vanadisplan 1 start vecka 11 och den blir avstängd ca 3 veckor.

S:t Eriksgatan 108 start Vecka 13 och den blir avstängd ca 3 veckor.

Efter det tar vi korginredningarna och korgdörrarna, och det är ca 1 vecka/ hiss.

Bokning av tvättstuga

Från och med 1:a februari bokas tvättstugan med nyckeltavla utanför tvättstugan.

Varje hushåll får varsin nyckelcylinder med nyckel av Ilona som är på plats i tvättstugan:

Lördag 27/1 kl. 10:00-11:00

Måndag 29/1 kl. 08:30-09:00

Tisdag 30/1 kl. 19:00-20:00

Extratid:

Måndag 5/2 20:00-21:00

 

Renovering av hissar

Äntligen är det dags för renovering av hissarna.

Vi siktar på att börja vecka 8, mer information kommer när det närmar sig.

Det kommer att ske i en trappuppgång i taget. Hissen kommar att vara helt avstängd i tre veckor för att därefter vara avstängd endast dagtid i en vecka då inredningen renoveras.

Planen är att börja på Vanadisplan och efter det fortsätta med S:t Eriksgatan och Hälsingegatan.

Hör av er till styrelsen om ni har önskemål om ordningen av renoveringen.