Uppmärksamhet och grannsamverkan!

Vi vill uppmärksamma boende på att vi under dagen den 29 April har haft en person i huset som inte hört hemma bland de boende som uppträtt något underligt.

Vi har dessutom hittat föremål så som burkar, sopor etc tidigare i trappuppgångar så vi ber boende nu hålla extra koll samt vara väldigt noga med att inte någon smiter in i porten efter er.

Fråga gärna personer ni inte känner igen vad någon gör eller vart personen är på väg. Då visar vi att det här är en förening där vi har koll på varandra och personer som rör sig i området.

Om ett inbrott håller på att ske, larma polisen på 112. 

Märkning av förråd och ventilations information

Märkning av förråd:

Styrelsen kommer kartlägga förråd i huset och därför måste alla medlemmarna märka sina förråd med lägenhetsnummer och adress senast 15 Mars

Dålig lukt från lägenheter:

Då vi haft problem med lukt från matos ber vi er att se till att era fönster har ventilerna öppna samt att alla lägenheter ser över sina köksfläktar och vid behov byta kolfilter.

Ordinarie föreningsstämma

Tid: 5 April, kl 11 på Restaurang Sangria

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.
Kallelse utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman på anslagstavlor och i brevlådor i huset.

Vi ser fram emot att träffa er i April.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

En påminnelse om våra ordningsregler och julpynt den 1 dec

Styrelsen har den senaste tiden mottagit klagomål om störningar och vi vill därför påminna er om våra ordningsregler samt åtgärder som tas vid störningar.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller. Ni hittar dom här.

Den 1 december kl 13 kommer granen sättas upp på innegården. Alla som vill är välkomna att hjälpa till att pynta.

Vi önskar er en god och fridfull jul!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 15 Oktober instruktioner för boende:

Tisdag den 15 Oktober kommer en OVK besiktning att genomföras i fastigheten på uppdrag av styrelsen. Besiktningen sker mellan kl 09:00-16:00.

Detta medför att Ventilationskvalitet AB (entreprenören) behöver tillträde till Er lägenhet under ca 10minuter för att inspektera ventilationssystemet. 

Nycklar för tillträde samlas in utanför Vanadisplan 1 på aktuellt datum mellan 07:00 till 08:30.

Alternativt har du möjlighet att vara hemma under besiktningen och själv släppa in entreprenören. Efter utfört arbete återlämnas nycklarna i brevinkast om inte annat överenskommits.

Viktigt att märka nycklarna med namn och lägenhetsnummer!

Vid frågor var god kontakta:

Ove Larsson

Tel: 076-581 64 78

epost: ove@ventilationskvalitet.se

Mvh

Styrelsen

 

Nya gården och dess ordningsregler!

Hej

Nu är äntligen renoveringen av vår gård klar och alla är nu välkomna åter att använda gården samt ställa tillbaka eventuella cyklar.

För att gården ska fortsätta att vara fin och tillgänglig för alla gäller:

  • Två cyklar parkeras vid varje pelare
  • Cyklar får inte ställas på något annat ställe än vid en pelare
  • Cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer, port och ägarens namn

OBS, detta gäller även cykelrummet!

Omärkta cyklar kommer att kastas den 1 november 2019

För allas trivsel gäller även:

  • Sopor i sopkärlen. Inga sopor på gården eller utanför dörrar i trappuppgångar.
  • Om ni röker på balkongerna bör balkong dörrar stängas då rökluft annars kommer in i trappuppgång och våra lägenheter.
  • Fimpar läggs i askkopp (dvs inte ner på gården!)

Varmt välkomna tillbaka till vår fina innergård.

Med vänlig hälsning,

Styrelsens Valand 9

Inre fond avslutad och återbetalning av innestående medel

Styrelsen meddelar att vi avslutat den inre fond som nu kommer återbetalas till respektive lägenhet genom ett kredit belopp på Juli och i vissa fall även Augusti avin för större belopp.

Per 2018-12-31 uppgick föreningens Inre fond till 63 000kr och er utbetalning är således beroende av er lägenhets andelstal i föreningen (dvs. beroende av lägenhetens storlek).