Anmärkningar ang gasen

I samband med att vi upptäckte, och åtgärdade gasläckaget tidigare i år fann hantverkarna ett antal mindre fel/avvikelser i ett antal av husets lägenheter. Vi har tidigare mailat till er som är berörda och bett er åtgärda detta. Hantverkarna som upptäcker dylika fel har nämligen skyldighet att rapportera ev oåtgärdade fel, vilket i slutändan kan leda till att gasen stängs av.

 

Det finns fortfarande oåtgärdade fel och vi ber nu er som fått mail ang detta att snarast åtgärda dessa fel. Om ni har funderingar om vad ni fick anmärkning om i just er lägenhet ber vi er att vända er till VVS & Miljöbussen AB som utförde arbetet och som har inkommit med anmärkningarna.

 

info@vvsmiljobussen.se
08 – 94 09 07
070 – 894 09 07

Gasarbetet

Nu är reparationen av gasen avklarad. Vi har fått en kort rapport av hantverkarna om att allt förlöpte väl och att de kom in till de lägenheter som de vill in till. Gasen ska således åter vara påsläppt och allt ska nu fungera.

 

Tack för er hjälp med att lämna nycklar, alt släppa in hantverkarna så de fick lufta de spisar som behövdes.

Reparation av gasen v 44

Vi har nu fått mer information från hantverkarna. Planen är att stänga gasen sent på kvällen måndagen den 28/10 för att börja med arbetet på natten. Gasen måste därefter hållas avstängd till det att samtliga spisar har luftats. Hantverkarn kommer inte att slå på gasen innan alla spisar har luftats. Det är därför mycket viktigt att hantverkarna kommer i till samtliga lägenheter som har gasspis.

 

Reparationen kommer att fortgå tisdag och onsdag och luftning av spisarna kommer således ske på torsdagen. Firman, VVS & Miljöbussen, kommer att stå i uppgången på Vanadisplan kl 8.00 torsdagen 31/10 för att samla in nycklar till er som inte är hemma den torsdagen. Om ni är borta, och ej kan lämna er nyckel på angivet datum tar alla vi i styrelsen gärna mot era nycklar när helst det passar fram tom torsdagen 31/10. Det finns styrelsemedlemmar i samtliga trappuppgångar enl nedan, ring bara på hos oss eller lämna en märkt nyckel i våra brevinkast. Mer kontaktuppgifter till oss finns såväl här på hemsidan som på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

 

Hälsingegatan Vanadisplan S:t Eriksgatan
Tommy Radesäter Conny Fri Göran Gräslund
Mattias Kronudd Ilona Golab Maria Hedenquist
Bo Gröwald

Reparationen innebär, som tidigare nämnts att gasen tyvärr kommer att vara avstängd i tre dagar, vilket självklart är beklagligt.

 

Vi vill åter igen påminna om att lämna in er nyckel om ni inte kan vara hemma torsdagen den 31/10 för att ta mot hantverkarna då hantverkarna annars inte kan släppa på gasen igen som planerat. En låst lägenhet där vi inte kommer kan alltså innebära att hela huset blir utan gas!

Gasläcka

Som vi tidigare meddelat så fann vi en gasläcka i källaren i samband med att vi felsökte varmvattnet. Denna har varit temporärt lagad och det börjar nu bli hög tid att åtgärda detta mer permanent. För att kunna åtgärda detta behöver hantverkarna komma in till alla er som har gasspis. Vår första åtgärd blir därför att inventera i vilka lägenheter gas finns indraget och används. Styrelsen vill därför att samtliga medlemmar mailar till info@brfvaland9.se och berättar om ni har gas- eller elspis. Att vi vill att samtliga ska maila är helt enkelt för att vi ska vara säkra på att vi inte missar någon gasspis pga av uteblivet mail.

 

Tanken är att reparationen skall dra igång vecka 44, dvs måndagen 28/10. Till dess måste vi även samla in nycklar till de som har gasspis och inte kan släppa in hantverkarna. Vi är därför tacksamma för snabb respons

Gasläckaget

I och med att vattnet nu är åtgärdat, samt att semestrarna är slut så det går att få tag i fackfolk börjar nu arbetet med att försöka åtgärda det gasläckage som tidigare informerats om. Vi kommer i och med detta att behöva komma in till alla er medlemmar som har gasspis. Mer information följer kring datum etc.

Gasläckaget

gaslaga_2564676Som styrelsen tidigare meddelat har vi en läcka på våra gasledningar i källaren. Detta är inget som innebär någon fara och det är temporärt åtgärdat av hantverkare. Vår förhoppning var att vi skulle fått ordning på varmvattenfrågan vid det här laget och att vi således hade kunnat ta tag i gasfrågan separat. Då varmvattenproblemet dragit ut på tiden tvingas vi nu börja planera för att åtgärda gasen samtidigt. Även detta arbete kommer att innebär att vi måste komma in i era lägenheter (gäller de som använder sig av gas i sina lägenheter). I och med sommaren och semestrar inser vi att detta blir ogörligt sommartid utan siktar på att påbörja arbetet i september. I och med arbetet kommer gasen att stängas av och således påverka er som har gasspisar. Ytterligare information kring datum etc följer då vi börjar närma oss själva arbetet.