Renovering Ciao Ciao

Restaurang Ciao Ciao håller på att byta ut sin ventilation. Första ettappen är klar, men ytterligare arbete återstår. Detta är något som restaurangen gör, och bekostar själva, men vi vill här meddela om att ytterligare arbete kommer att utföras. Vilket kan medföra smärre störningar för oss boende.

 

Arbetet kommer att påbörjas eftermiddag/kväll den 18 juni och vara klart senast den 22 juni.

Störande doft/restaurangerna

I helgen som var (31/8-1/9) stördes framförallt boende i Vanadisplan 1 av obehaglig lukt. Det har visat sig att det är restaurangernas fettavskiljare som står i källaren på Vanadisplan 1 som hade svämmat över. Detta skall nu vara åtgärdat och det bör ej längre vara några problem med störande lukt.

 

Vidare så beslutades på senaste styrelsemötet att medlemmar ur styrelsen skall ha möten med representanter från restaurangerna var 14:e dag för återkoppling och påpekanden då de ej sköter sig. Förhoppningen är att vi med dessa möten skall ligga på restaurangerna och förmå dem att sköta sig bättre.