Uppmärkning av förråd

Det finns ett antal förråd som är omärkta, såväl på Hälsingegatan som på Vanadisplan. Styrelsen önskar att samtliga märker upp sina förråd så vi vet vems förråd det är om något skulle inträffa. Märk gärna med trappuppgång och lägenhetsnummer.

Tidningsinsamlingen – Uppdaterad

Som ni säkert har märkt har upphämtningen av tidningar vid porten fallerat två gånger nu. Vi var i kontakt med företaget som skall hämta våra tidningar efter förra missen och de kunde inte förstå varför våra tidningar var kvar och lovade att det inte skulle upprepas.

 

I och med att tidningarna står kvar även denna morgon har vi på nytt varit i kontakt med företaget i fråga som skall hämta tidningarna genast och lovar bättring och bot. Förhoppningsvis skall detta fungera bättre i framtiden, annars får vi se över om vi ska gå tillbaka till tidigare system, eller se oss om efter en annan lösning.

 

Uppdatering: Tydligen beror problemet på en kommunikationsmiss mellan tidningsinsamlingens chaufförer och deras admin personal. Chaufförerna hade fått uppgiften att de skulle hämta tidningar hos oss på tisdagar. Detta skall nu vara åtgärdat.

Planer för trapphusen

Nästa projekt i arbetet med den allmänna uppsnyggningen av fastigheten blir en renovering av trapphusen och entréerna. Vår avsikt är att i viss mån försöka återställa dessa i ett skick som påminner om hur det såg ut vid fastighetens födelse och enligt de arkitektritade förslag som presenterades redan för två år sedan. Bland annat kommer väggarna, snickerier och dörrar att målas i tidstypisk kulör, entréväggarna förses med panel och entrédörrarna bytas mot ekportar.  I ”bastugången” finns ett par planscher med skisser och färgprover på de olika detaljerna. Detta projekt, som vi hoppas ska påbörjas redan i januari, är en budgetvariant och inte det miljonprojekt som diskuterades för ett par år sedan. Bland annat skjuter vi hissbytet på framtiden.

 

Vi hoppas också att städningen av fastigheten ska bli bättre framöver, den städfirma vi haft hittills har sagts upp och en ny städfirma tar nu över arbetet. Men det är vi själva som bor och rör oss i fastigheten som måste se till att hålla den i gott, rent och snyggt skick. Och vi måste alla tänka på att vi bor i en fastighet med ganska tunna tak och väggar och visa varandra hänsyn!

Angående gården

Som alla torde ha märkt genomgår vår lilla trekantiga innergård en förändring. Sedan vi nu äntligen blivit av med de trista sopbarackerna och fått lite färg på fasaden kommer vi inom ort att kunna slänga våra hushållssopor i nya tjusiga sopskåp.

 

Det är viktigt att vi alla följer de regler som gäller för sådant avfall och att endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i dessa skåp! Självfallet får inte avfallspåsar eller något avfall överhuvudtaget placeras på marken utanför skåpen!

 

Tidningar ska i fortsättningen placeras utanför entréportarna där de hämtas varje onsdag morgon kl. 05.00. Observera att tidningarna ska ligga i plastpåsar eller väl hopbuntade med snören Tidningarna ska placeras vid portarna kvällen före hämtning, dvs. tisdag kväll. Övrig tid får alltså inga tidningar finnas utlagda vid entréerna. Vänligen respektera detta!

 

Följande gäller för övrigt avfall:
– Glasflaskor, mindre metall- och plastföremål, kartonger samt batterier kastas på återvinningsstationer; den som ligger närmast oss finns ca 200 m från oss vid Dalagatan 57.
– Övrigt avfall, speciellt farligt avfall såsom färgrester, elektronik o.d. ska lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. Det tas också om hand av s.k. mobila centraler på tider som annonseras bl a i lokaltidningarna. Se i övrigt http://www.stockholm.se/avfall

 

Nya cykelställ kommer att placeras på olika håll på gården och vi räknar med att alla placerar sina cyklar där. Det s.k. cykelrummet ska i fortsättningen användas som barnvagnsrum och för viss materiel tillhörande föreningen.

 

Spaljéer med någon form av slingrande växter kommer att placeras bakom och framför den lilla uteplatsen, och på den lilla jordplätten under trädet kommer förhoppningsvis en del blommor att titta fram i vår.

 

De fula resterna av staket som går längs gränsen mot granngårdarna tillhör inte oss och grannfastigheternas styrelser har ännu inte avgjort vad som ska göras med dessa.

Pappersinsamling

Från och med den 10 december så ändrar vi våra rutiner kring tidningsinsamling. De blåa kärlen på innergården kommer att försvinna för att ska mer yta och bättre trevnad på gården. Istället har vi tecknat avtal med ett annat företag som kommer och hämtar tidningar vid våra portar. Hämtningen sker tidigt på onsdagsmorgnar. Med tidigt menar vi ca kl 5.00

 

Detta innebär att vi får ställa ut kassar med tidningar utanför porten på tisdagkvällar. Förslagsvis läggs tidningarna i plastpåsar så de tål ev regn. Tidningar får läggast ut tidigast tisdag kväll och enbart tidningar och papper får läggas ut. Dvs inga kartonger, papp eller well-papp.

 

Om detta inte sköts, dvs tidningar läggs ut tidigare/senare, annat än tidningar lämnas utanför portarna etc kommer vi återgå till det nuvarande systemet. Vi i styrelsen hoppas att det kommer att fungera så vi kan få plats till annat än sopkärl på vår innergård.

 

Första hämtning är onsdagen 10 december. Det vill säga att vi kan ställa ut kassar med tidningar under tisdagkväll den 9 december.

Märkning av cyklar

CykelPåminnelse om att märka era cyklar då vi planerar att rensa upp bland de omärkta cyklarna på stundande städdag nu på söndag 9 november.

 

Vi hoppas även att vi ses kl 13 på söndag för en snabb städning av de gemensamma utrymmena och därefter en matbit på Ciao Ciao

Uteblivna tidningar – Uppdatearad

Ni som prenumererar på morgontidningar har säkert noterat att denna uteblivit de senaste dagarna. De finns vanligtvis vid porten. Orsaken är att vi låst porten nattetid. Tydligen kommer inte tidningsbuden in heller. Vi jobbar på problemet och hoppas att det ska vara löst snarast så vi åter får våra tidningar till frukosten.

 

Uppdatering: Idag 29/10 tycks felet vara avhjälpt. Nu hoppas vi morgontidningarna levereras på dörrmattan hos alla igen.

Gårdsstädning 9/11 kl 13.00

I höst kommer den sedvanliga gårdsstädningen att bli lite rumphuggen. I och med att vi är i färd med att snygga till gården efter att vi fått bort sopskjulen så kommer det inte vara möjligt att städa och göra i ordning i samma utsträckning som tidigare. Istället får vi lägga vår tid på att städa av övriga gemensamma utrymmen (tvättstuga, förrådsutrymmen etc). Städdagen är planerad till den 9:e november, och vi börjar kl 13.00

 

I och med att gården är lite av ett pågående projekt kommer vi tyvärr inte att kunna ha någon insamling av grovsopor så som vi tidigare haft. Ni som har skräp ni vill bli av med får således vänta till våren, alternativt själva transportera det till närmsta återvinningscentral.

 

Vi tänkte fortsätta med samma trevliga avslut så som i våras, det vill säga pizza och vin, öl eller alkoholfritt alternativ på Ciao Ciao till alla som är med och hjälper till.

Upprensning av cyklar

I samband med stundande städdag 9/11 tänkte vi ha en genomgång av alla cyklar som står på gården och i cykelrummet. Vi vill därför be samtliga om att märka sina cyklar till städdagen. Sätt fast en lapp där ni skriver namn och trappuppgång så vet vi att cykeln har en ägare. Cyklar som inte är märkta kommer att bortforslas och om ingen gör anspråk på dem slutligen skänkas till Fryshuset som har tar hand om, reparerar ägarlösa cyklar och säljer dem som ett socialt projekt.

Forsatt gårdsupprustning

Som ni har märkt så har vi nu börjat arbetet med att snygga till på gården efter att vi fått bort restaurangernas sopor. Första steget är redan påbörjat med att riva det gamla sopskjulet. Vi kommer även att snygga till och rusta upp nedre delen av fasaden som vätter mot gården då denna är full av märken och slitage efter många stötar och smällar av bland annat sopkärl.

 

Vi vill be er att ställa undan cyklar så gott det går för att underlätta för de byggarbetare som behöver tillgång till gården för arbetet. Ställ cyklarna i cykelställen så långt det går och försök att tränga ihop dem i största möjliga mån. Idag sprids cyklarna över stor del över gården.

 

Som tidigare nämnts här på hemsidan mottas idéer och förslag för gårdsrenoveringen gärna på garden@brfvaland9.se