Upprensning av cyklar

I samband med stundande städdag 9/11 tänkte vi ha en genomgång av alla cyklar som står på gården och i cykelrummet. Vi vill därför be samtliga om att märka sina cyklar till städdagen. Sätt fast en lapp där ni skriver namn och trappuppgång så vet vi att cykeln har en ägare. Cyklar som inte är märkta kommer att bortforslas och om ingen gör anspråk på dem slutligen skänkas till Fryshuset som har tar hand om, reparerar ägarlösa cyklar och säljer dem som ett socialt projekt.

Forsatt gårdsupprustning

Som ni har märkt så har vi nu börjat arbetet med att snygga till på gården efter att vi fått bort restaurangernas sopor. Första steget är redan påbörjat med att riva det gamla sopskjulet. Vi kommer även att snygga till och rusta upp nedre delen av fasaden som vätter mot gården då denna är full av märken och slitage efter många stötar och smällar av bland annat sopkärl.

 

Vi vill be er att ställa undan cyklar så gott det går för att underlätta för de byggarbetare som behöver tillgång till gården för arbetet. Ställ cyklarna i cykelställen så långt det går och försök att tränga ihop dem i största möjliga mån. Idag sprids cyklarna över stor del över gården.

 

Som tidigare nämnts här på hemsidan mottas idéer och förslag för gårdsrenoveringen gärna på garden@brfvaland9.se

Nytt kring portkoden

Åter igen har vi haft obehöriga som har sprungit i huset nattetid. Så sent som i sommar vaknade några i huset av att någon rotade i restaurangernas sopor kl 4.15 på morgonkvisten. För att försöka minska risken att obehöriga springer i våra portar nattetid har styrelsen beslutat att portkoden framöver ej kommer att fungera mellan kl 22.00 – 5.30 på morgonen. För att ta er in måste ni då använda den nyckel som även går till förråden och tvättstugan. Denna nyckel fungerar även till portarna.

 

Förändringen kommer att ske i samband med nästa kodbyte, vilket är planerat till den 1:a oktober. Koden får ni som vanligt på mailen.

 

Kom med andra ord ihåg nyckeln till porten nattetid efter 1/10

 

Flytt av restaurangsopor

Som ni alla har märkt så är restaurangernas sopor på Foto0077_001gården ett stort problem. Detta är något vi i styrelsen har jobbat med under lång tid. Med diverse lock, böner, arga tillsägelser och hot om städning på deras bekostnad har vi stångat oss blodiga med mycket kortvariga resultat.

 

Under devisen ”Bättre cyklar på gården än sopor” har vi beslutat att restaurangerna skall få ta del av ett utrymme på Hälsingegatan där det tidigare varit två lägenhetsförråd. Tanken är att samtliga restaurangsopor skall bort från gården, och således ej kan drälla eller lukta över allt annat än där de ska vara. Ytterligare en fördel för oss är att vi kan ta ut en mindre summa i hyra för utrymmet. Som det är nu har vi vid efterforskningar ej kunnat finna några papper på överenskommelsen kring nuvarande hantering, och vi har således upplåtit utrymmet gratis till restaurangerna! Nackdelen blir så klart att cykelförrådet kommer att bli mindre. Helt klart ett minus för oss, men efter många omgångar har detta kokat ihop till den bästa lösningen.

 

Efter att detta varit en påtaglig ”långbänk” som dryftats under många möten hos oss i styrelsen har vi nu kommit fram till en överenskommelse med restaurangerna och bygget kommer därför snart att börja. Under en tid kommer det således vara rörigt på gården, och vi ber er ha överseende med detta.

Grovsopor

trash-99257_640Styrelsen vill bara påminna om att alla boende är själva ansvariga för bortförandet av grovsopor. I nuläget har vi boende 7 soptunnor i skjulet mitt på gården för hushållssopor och två stora blå kärl för tidningsåtervinningen. Samtliga övriga kärl är för restaurangerna och skall ej användas av oss boende. I nuläget har någon/några ställt bla ett gammalt bord och en uttjänt kaffebryggare på gården. Tid har andra grovsopor på gården förekommit. Styrelsen försöker ligga på restaurangerna att sköta sin sophantering, vilket alla vet sker under all kritik, men vi har svårt att vara hårda mot dem när andra sopor placeras på gården. Om inte allmän trevnad är ett gott nog argument kan vi även meddela att samtliga sopor som sedermera fraktas bort innebär en kostnad för föreningen. En onödig utgift som faller på alla oss boende.

Hissarna


Hiss-för-3-personer-skylt3

 

Samtliga hissar är nu besiktigade och godkända helt utan anmärkningar. Styrelsen är medveten om att lampan i hissen på S:t Eriksgatan är trasig och reparation är på gång.

Belysning i trapphus

Som ni säkert har märkt har vi bytt ut belysningen i våra trapphus. Vi har haft problem med att lamporna ej håller och att det i princip alltid varit någon lampa trasig i de flesta lampetter. Vi tog därför beslut om att byta ut våra lampor till LED-belysning med inbyggda rörelsedetektorer. Detta kommer att innebära att vi slipper byta lampor titt som tätt framöver samt att vi medlemmar numera får ljus bara av att kliva ut i trapphusen. Lamporna tänds successivt av dina rörelser genom trapphusets våningsplan.

Trapphusen

Vi vet att det fort blir skitigt i så väl trapphus som er hall i och med snö och grus. Men vi måste be er att inte ställa saker i trapphusen. Detta är inte för att vi i styrelsen är pedanter och tycker att det måste vara helt rent i trapphusen, utan i första hand för att brandskyddsmyndigheterna ställer detta krav på oss. Ytterligare en fördel med att lämna trapphuset tomt är att det blir ordentligt städat. Städfirman flyttar nämligen inte på några saker som står i trapphuset och under dem blir det med andra ord smutsigt.

 

Styrelsen har för övrigt tagit kontakt med städfirman för att under denna tid när det snabbt blir skitigt utöka städningen.

Handdukstorkarna

Tyvärr måste vi meddela att testet med att stänga av alla handdukstorkar ej föll i god jord. Enligt de instruktioner vi fått från de fackmän/konsulter vi varit i kontakt med krävs att samtliga handukstorkar är avstängda för att ge en korrekt bild. En påslagen och icke-fungerande handukstork kan alltså vara tillräckligt för att ge problem för många andra i huset. Styrelsen har sprungit i trapphusen, mailat och försökt att få kontakt med samtliga medlemmar men, dessvärre utan resultat i ett fåtal fall. Vissa medlemmar har vi vare sig fått tag i via dörrknackning eller mail. Eftersom vi i styrelsen valt att fysiskt kontrollera att alla handukstorkar varit avslagna (kalla oss gärna cyniska) anser vi att vi inte kunna lova inför konsulterna att vi genomfört ett säkert test med avstängning och således gå vidare med felsökningen och de kostnader de innebär.

 

I och med att det nu är sommar med semestrar och resor inser vi att ett nytt försök i nuläget ej är aktuellt. Istället kommer vi att plocka upp denna tråd i september och då göra ett nytt försök att komma in till alla er medlemmar. Förhoppningsvis kan vi koordinera detta med stundande reparation av gasledningarna (vg se nedan)

 

Ni som fortfarande har er handdukstorkar avstängda kan därmed vrida på dessa igen om ni så önskar.

 

Samtidigt passar vi på att tacka alla er som ställt upp. Den allra största majoriteten av medlemmarna har varit ytterst tillmötesgående och det har varit trevligt att få en kort pratstund med när vi varit runt.