Färgsättning i trapphus

Nu finns det små ytor i varje port där målarna har målat upp de färger som är tänkta för trapphusen efter renoveringen. Om ni går in i portarna på S:t Eriksgatan, eller Hälsingegatan så har snickarna även ställt in material som ska bli snickerier på nedre delen av väggarna.

Renoveringsarbete

Planen för trapphusrenoveringen börjar ta form

 

Ungefärlig tidsplan:
– Målning i portuppgångarna Hälsingegatan och Vanadisplan startar v 7, samt v 10-13 på S:t Eriksgatan. Målningen beräknas ta 3-5 v.
– Snickeriarbeten i entréerna beräknas börja v 6-9 och pågå i ca 2 v. Material har redan börjat levereras som ni kanske lagt märke till.
– Golvarbete i entréerna påbörjas då snickeriarbetena är avslutade, förmodligen från v 7-8 och framåt. Arbetstiden beräknas till 2-3 v/entré.
– Nya portpartier levereras och monteras under april-maj.

 

Förmodligen kommer även en behandling av samtliga trappsteg och avsatser utföras efter avslutad arbete enligt ovan (vi ser vidare på möjligheten och kostnaden).

 

Vi alla får nu ha överseende och tålamod med samtliga hantverkare som kommer springa i trapphusen. Bjud dom gärna på en kopp kaffe, det uppskattas. Så vi ber er – läs info som kommer anslås och/eller prata med grabbarna på plats. Arbetet kommer så klart innebära en hel del avspärrningar, inskränkningar i möjlighet att använda hiss, färgkladdiga väggar etc. Vi ber er även hjälpa till och öppnar era dörrar då dessa ska målas.

 

Självklart forsätter vi informera via hemsida, anslag och mail!

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013/2014

Nu finns en scannad kopia av senaste årsredovisningen här på vår hemsida. Ni hittar den under ’Dokument’.

 

Som vi tidigare informerat om kommer vi inte att dela ut några papperskopior av årsredovisningen i postfacken så som vi tidigare gjort. Ett mindre antal kopior kommer att finnas till årsstämman. Vi ber att få hänvisa till den elektroniska kopian här på hemsidan i stället.

Stämma

I vanlig ordning planerar vi hålla vår stämma i februari månad, närmare bestämt den 15 februari kl 13.00. Vi håller till i restaurang Sangrias lokaler i bottenvåningen. Er officiella kallelse kommer att dimpa ner i er brevlåda nästa vecka. Tidigare år har vi alltid delat ut årsredovisningen till samtliga medlemmar, men för slippa kopiera upp luntor som går direkt till pappersåtervinningen har vi i år beslutat att enbart publicera årsredovisningen här på vår hemsida. Vill ni ha en i pappersform kontakta någon av oss i styrelsen. Till stämman kommer vi att ta med ett mindre antal årsredovisningar.

 

Vår stämma i år kommer att innehålla de vanliga punkterna som våra stadgar kräver, men även ett förslag till stadgeändring. Vi i styrelsen tycker att det är en god idé att utnyttja föreningens möjlighet att ta ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrningar. Då detta kräver ändring av stadgarna är det inte något som kommer att ske förrän två, på varandra följande stämmor röstat igenom förslaget. Årets omröstning är med andra ord enbart en förberedelse för att kunna införa ändringen vid nästa stämma.

 

Varmt välkomna till brf Valand 9 årsstämma den 15 februari!

Renovering av portar och trapphus

Styrelsen har tidigare annonserat att vi jobbar med att försöka snygga till i våra portar och trapphus. Planerna börjar nu bli mer konkreta och i skrivande stund är vi inne på att måla om vi våra trapphus, byta golv i portarna, byta paneler i portarna samt även byta själva portarna.

 

Frågan kring renovering av dess utrymmen var uppe på tapeten för något år sedan. Då tog vi hjälp av en arkitekt som gav oss förslag på en total renovering av trapphus, portar och gården. Detta försla förkastades då det skulle bli alldeles för dyrt. Vi har nu dock återupplivat delar av detta arbete genom att använda arkitektens förslag till grund för att bestämma färgsättning och utformning av paneler i portarna.

 

Planen för stundande renovering är att det ska bli en fullgod renovering med betydigt fräshare portar och trappor, men till en betydligt lägre kostnad. Vi har ännu inte fått in alla offerter eller beslutat kring alla detaljer kring renoveringen varför det slutgiltiga summan för renoveringen inte är helt klar. Vår bedömning är dock att vi kommer att behöva ta upp nya lån. I nuläget har vi lån på ca 8 mkr och vi uppskattar att vi skulle behöva låna upp ytterligare ca 1 mkr. Övriga kostnader har vi täckning för och den ökade räntekostnaden för lån enl ovan klarar vi av att täcka för med nuvarande månadsavgifter. Vår plan och förhoppning är med andra ord att denna renovering skall kunna genomföras utan höjning av månadsavgifterna.

 

Vår förhoppning är att arbetet ska kunna komma igång redan v 5 med snickreiarbeten i portarna för att gå vidare med arbete med målning och golven i portarna v 7. Var uppmärksam under denna tid då avspärrningar kan förekomma då väggar kan vara nymålade och golv nygjutna.

 

Håll gärna utkik på hemsidan där vi kommer att publicera mer info om planering och arbetet.

Motioner till stämman

I enighet med våra stadgar skall vi i februari hålla stämma. Senast var det mycket skral uppslutning på stämman. Vi hoppas självklart på ett större intresse i år. Formell kallelse till stämman kommer senare då det enligt våra stadgar skall kallas till stämma 2-4 veckor inan själva stämman. Tillsammans med kallelsen kommer in att få årsredovisningen för  2013/2014. Denna är nu ute för underskrift av revisorer etc.

 

Vi vill även påminna er om er motionsrätt till stämman. Vanligtvis brukar vi gå igenom den formella stämman för att därefter hålla ett mer informellt möte där styrelsen svara på frågor och går igenom vad vi arbetat med det senaste året och vad vi har för uppsatta projekt för det kommande året.

 

Slutligen önskar vi så klart er hjärtligt välkomna på brf Valand 9 stämma söndagen den 15:e februari kl 13.00. Vi planerar hålla till i restaurang Sangrias lokaler och bjuder efter stämman på kaffe med dopp.

Uppmärkning av förråd

Det finns ett antal förråd som är omärkta, såväl på Hälsingegatan som på Vanadisplan. Styrelsen önskar att samtliga märker upp sina förråd så vi vet vems förråd det är om något skulle inträffa. Märk gärna med trappuppgång och lägenhetsnummer.

Tidningsinsamlingen – Uppdaterad

Som ni säkert har märkt har upphämtningen av tidningar vid porten fallerat två gånger nu. Vi var i kontakt med företaget som skall hämta våra tidningar efter förra missen och de kunde inte förstå varför våra tidningar var kvar och lovade att det inte skulle upprepas.

 

I och med att tidningarna står kvar även denna morgon har vi på nytt varit i kontakt med företaget i fråga som skall hämta tidningarna genast och lovar bättring och bot. Förhoppningsvis skall detta fungera bättre i framtiden, annars får vi se över om vi ska gå tillbaka till tidigare system, eller se oss om efter en annan lösning.

 

Uppdatering: Tydligen beror problemet på en kommunikationsmiss mellan tidningsinsamlingens chaufförer och deras admin personal. Chaufförerna hade fått uppgiften att de skulle hämta tidningar hos oss på tisdagar. Detta skall nu vara åtgärdat.

Planer för trapphusen

Nästa projekt i arbetet med den allmänna uppsnyggningen av fastigheten blir en renovering av trapphusen och entréerna. Vår avsikt är att i viss mån försöka återställa dessa i ett skick som påminner om hur det såg ut vid fastighetens födelse och enligt de arkitektritade förslag som presenterades redan för två år sedan. Bland annat kommer väggarna, snickerier och dörrar att målas i tidstypisk kulör, entréväggarna förses med panel och entrédörrarna bytas mot ekportar.  I ”bastugången” finns ett par planscher med skisser och färgprover på de olika detaljerna. Detta projekt, som vi hoppas ska påbörjas redan i januari, är en budgetvariant och inte det miljonprojekt som diskuterades för ett par år sedan. Bland annat skjuter vi hissbytet på framtiden.

 

Vi hoppas också att städningen av fastigheten ska bli bättre framöver, den städfirma vi haft hittills har sagts upp och en ny städfirma tar nu över arbetet. Men det är vi själva som bor och rör oss i fastigheten som måste se till att hålla den i gott, rent och snyggt skick. Och vi måste alla tänka på att vi bor i en fastighet med ganska tunna tak och väggar och visa varandra hänsyn!