Angående gården

Som alla torde ha märkt genomgår vår lilla trekantiga innergård en förändring. Sedan vi nu äntligen blivit av med de trista sopbarackerna och fått lite färg på fasaden kommer vi inom ort att kunna slänga våra hushållssopor i nya tjusiga sopskåp.

 

Det är viktigt att vi alla följer de regler som gäller för sådant avfall och att endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i dessa skåp! Självfallet får inte avfallspåsar eller något avfall överhuvudtaget placeras på marken utanför skåpen!

 

Tidningar ska i fortsättningen placeras utanför entréportarna där de hämtas varje onsdag morgon kl. 05.00. Observera att tidningarna ska ligga i plastpåsar eller väl hopbuntade med snören Tidningarna ska placeras vid portarna kvällen före hämtning, dvs. tisdag kväll. Övrig tid får alltså inga tidningar finnas utlagda vid entréerna. Vänligen respektera detta!

 

Följande gäller för övrigt avfall:
– Glasflaskor, mindre metall- och plastföremål, kartonger samt batterier kastas på återvinningsstationer; den som ligger närmast oss finns ca 200 m från oss vid Dalagatan 57.
– Övrigt avfall, speciellt farligt avfall såsom färgrester, elektronik o.d. ska lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. Det tas också om hand av s.k. mobila centraler på tider som annonseras bl a i lokaltidningarna. Se i övrigt http://www.stockholm.se/avfall

 

Nya cykelställ kommer att placeras på olika håll på gården och vi räknar med att alla placerar sina cyklar där. Det s.k. cykelrummet ska i fortsättningen användas som barnvagnsrum och för viss materiel tillhörande föreningen.

 

Spaljéer med någon form av slingrande växter kommer att placeras bakom och framför den lilla uteplatsen, och på den lilla jordplätten under trädet kommer förhoppningsvis en del blommor att titta fram i vår.

 

De fula resterna av staket som går längs gränsen mot granngårdarna tillhör inte oss och grannfastigheternas styrelser har ännu inte avgjort vad som ska göras med dessa.

Pappersinsamling

Från och med den 10 december så ändrar vi våra rutiner kring tidningsinsamling. De blåa kärlen på innergården kommer att försvinna för att ska mer yta och bättre trevnad på gården. Istället har vi tecknat avtal med ett annat företag som kommer och hämtar tidningar vid våra portar. Hämtningen sker tidigt på onsdagsmorgnar. Med tidigt menar vi ca kl 5.00

 

Detta innebär att vi får ställa ut kassar med tidningar utanför porten på tisdagkvällar. Förslagsvis läggs tidningarna i plastpåsar så de tål ev regn. Tidningar får läggast ut tidigast tisdag kväll och enbart tidningar och papper får läggas ut. Dvs inga kartonger, papp eller well-papp.

 

Om detta inte sköts, dvs tidningar läggs ut tidigare/senare, annat än tidningar lämnas utanför portarna etc kommer vi återgå till det nuvarande systemet. Vi i styrelsen hoppas att det kommer att fungera så vi kan få plats till annat än sopkärl på vår innergård.

 

Första hämtning är onsdagen 10 december. Det vill säga att vi kan ställa ut kassar med tidningar under tisdagkväll den 9 december.

Märkning av cyklar

CykelPåminnelse om att märka era cyklar då vi planerar att rensa upp bland de omärkta cyklarna på stundande städdag nu på söndag 9 november.

 

Vi hoppas även att vi ses kl 13 på söndag för en snabb städning av de gemensamma utrymmena och därefter en matbit på Ciao Ciao

Uteblivna tidningar – Uppdatearad

Ni som prenumererar på morgontidningar har säkert noterat att denna uteblivit de senaste dagarna. De finns vanligtvis vid porten. Orsaken är att vi låst porten nattetid. Tydligen kommer inte tidningsbuden in heller. Vi jobbar på problemet och hoppas att det ska vara löst snarast så vi åter får våra tidningar till frukosten.

 

Uppdatering: Idag 29/10 tycks felet vara avhjälpt. Nu hoppas vi morgontidningarna levereras på dörrmattan hos alla igen.

Gårdsstädning 9/11 kl 13.00

I höst kommer den sedvanliga gårdsstädningen att bli lite rumphuggen. I och med att vi är i färd med att snygga till gården efter att vi fått bort sopskjulen så kommer det inte vara möjligt att städa och göra i ordning i samma utsträckning som tidigare. Istället får vi lägga vår tid på att städa av övriga gemensamma utrymmen (tvättstuga, förrådsutrymmen etc). Städdagen är planerad till den 9:e november, och vi börjar kl 13.00

 

I och med att gården är lite av ett pågående projekt kommer vi tyvärr inte att kunna ha någon insamling av grovsopor så som vi tidigare haft. Ni som har skräp ni vill bli av med får således vänta till våren, alternativt själva transportera det till närmsta återvinningscentral.

 

Vi tänkte fortsätta med samma trevliga avslut så som i våras, det vill säga pizza och vin, öl eller alkoholfritt alternativ på Ciao Ciao till alla som är med och hjälper till.

Upprensning av cyklar

I samband med stundande städdag 9/11 tänkte vi ha en genomgång av alla cyklar som står på gården och i cykelrummet. Vi vill därför be samtliga om att märka sina cyklar till städdagen. Sätt fast en lapp där ni skriver namn och trappuppgång så vet vi att cykeln har en ägare. Cyklar som inte är märkta kommer att bortforslas och om ingen gör anspråk på dem slutligen skänkas till Fryshuset som har tar hand om, reparerar ägarlösa cyklar och säljer dem som ett socialt projekt.

Forsatt gårdsupprustning

Som ni har märkt så har vi nu börjat arbetet med att snygga till på gården efter att vi fått bort restaurangernas sopor. Första steget är redan påbörjat med att riva det gamla sopskjulet. Vi kommer även att snygga till och rusta upp nedre delen av fasaden som vätter mot gården då denna är full av märken och slitage efter många stötar och smällar av bland annat sopkärl.

 

Vi vill be er att ställa undan cyklar så gott det går för att underlätta för de byggarbetare som behöver tillgång till gården för arbetet. Ställ cyklarna i cykelställen så långt det går och försök att tränga ihop dem i största möjliga mån. Idag sprids cyklarna över stor del över gården.

 

Som tidigare nämnts här på hemsidan mottas idéer och förslag för gårdsrenoveringen gärna på garden@brfvaland9.se

Nytt kring portkoden

Åter igen har vi haft obehöriga som har sprungit i huset nattetid. Så sent som i sommar vaknade några i huset av att någon rotade i restaurangernas sopor kl 4.15 på morgonkvisten. För att försöka minska risken att obehöriga springer i våra portar nattetid har styrelsen beslutat att portkoden framöver ej kommer att fungera mellan kl 22.00 – 5.30 på morgonen. För att ta er in måste ni då använda den nyckel som även går till förråden och tvättstugan. Denna nyckel fungerar även till portarna.

 

Förändringen kommer att ske i samband med nästa kodbyte, vilket är planerat till den 1:a oktober. Koden får ni som vanligt på mailen.

 

Kom med andra ord ihåg nyckeln till porten nattetid efter 1/10

 

Flytt av restaurangsopor

Som ni alla har märkt så är restaurangernas sopor på Foto0077_001gården ett stort problem. Detta är något vi i styrelsen har jobbat med under lång tid. Med diverse lock, böner, arga tillsägelser och hot om städning på deras bekostnad har vi stångat oss blodiga med mycket kortvariga resultat.

 

Under devisen ”Bättre cyklar på gården än sopor” har vi beslutat att restaurangerna skall få ta del av ett utrymme på Hälsingegatan där det tidigare varit två lägenhetsförråd. Tanken är att samtliga restaurangsopor skall bort från gården, och således ej kan drälla eller lukta över allt annat än där de ska vara. Ytterligare en fördel för oss är att vi kan ta ut en mindre summa i hyra för utrymmet. Som det är nu har vi vid efterforskningar ej kunnat finna några papper på överenskommelsen kring nuvarande hantering, och vi har således upplåtit utrymmet gratis till restaurangerna! Nackdelen blir så klart att cykelförrådet kommer att bli mindre. Helt klart ett minus för oss, men efter många omgångar har detta kokat ihop till den bästa lösningen.

 

Efter att detta varit en påtaglig ”långbänk” som dryftats under många möten hos oss i styrelsen har vi nu kommit fram till en överenskommelse med restaurangerna och bygget kommer därför snart att börja. Under en tid kommer det således vara rörigt på gården, och vi ber er ha överseende med detta.

Grovsopor

trash-99257_640Styrelsen vill bara påminna om att alla boende är själva ansvariga för bortförandet av grovsopor. I nuläget har vi boende 7 soptunnor i skjulet mitt på gården för hushållssopor och två stora blå kärl för tidningsåtervinningen. Samtliga övriga kärl är för restaurangerna och skall ej användas av oss boende. I nuläget har någon/några ställt bla ett gammalt bord och en uttjänt kaffebryggare på gården. Tid har andra grovsopor på gården förekommit. Styrelsen försöker ligga på restaurangerna att sköta sin sophantering, vilket alla vet sker under all kritik, men vi har svårt att vara hårda mot dem när andra sopor placeras på gården. Om inte allmän trevnad är ett gott nog argument kan vi även meddela att samtliga sopor som sedermera fraktas bort innebär en kostnad för föreningen. En onödig utgift som faller på alla oss boende.