Varmvattnet (uppdaterad x 2)

Under sommaren tycks problemet med varmvattnet eskalerat. Flera av oss har påtalat att det, om möjligt tagit ännu längre att få varmt vatten i kranarna och att såväl tryck som temperatur svajat.

 

I och med detta har vi tagit nya tag och haft hit rörmokare och fackfolk inom VVS. Vid genomgången lyckades man då hitta flertalet möjliga orsaker till våra problem, vilka nu åtgärdats. Störst hopp har vi till att problemen med temperaturen skall vara åtgärdat. Risken finns att trycket fortfarande inte är optimalt. Fortsatt felsökning pågår. Återkoppla gärna om ni upplever någon skillnad.

 

Uppdatering (31 augusti):
Vi har redan fått ett par återkopplingar med positiva resultat. Förhoppningsvis kan vi nu börja se en ände på dessa långdragna problem. Hör gärna av er kring er situation med vattnet.

 

Uppdatering (5 september):
Vi har fortfarande fått mycket sparsam återkoppling hur varmvattnet fungerar för er medlemmar. Hör gärna av er för att berätta om ni upplever någon skillnad. För er nyfikna kan vi berätta det vi åtgärdat är byte av ett filter som var i det närmaste igensatt. Filtret har bytts enligt uppsatt schema. Misstanken finns att skakningarna från Citybanan kan vara grundorsaken, att vibrationerna från sprängningarna vibrerar loss avlagringar i ledningarna.

Handdukstorkarna

Styrelsen har fortfarande problem att komma in till alla medlemmar för att hjälpa till med, och kontrollera att handdukstorkarna är avstängda. Har du inte fått besök, och inte har varit i kontakt med någon av oss i styrelsen vill vi att ni omgående hör av er, ni når oss via info@brfvaland9.se alternativt finns våra personliga kontaktuppgifter här på hemsidan.

 

Vi vill även gärna att ni återkopplar om ni upplever någon skillnad nu när (snart) alla handdukstorkar är avstängda. Ni kan använda samma kontaktvägar som beskrivs ovan.

 

Styrelsen kommer att annonsera såväl här på hemsidan, som på anslagstavlor och i hissarna när ni kan slå på handdukstorkarna igen. Vi vill att ni håller dem avstängda fram till dess.

 

Tack för er hjälp!

Varmvattnet – Återkoppling

1443_1Som ni förhoppningsvis har uppmärksammat så vill vi att samtliga handdukstorkar ska vara avstängda från och med fredagen den 31 maj och 10 dagar framåt. För att bistå och kontrollera att samtliga torkar är avstängda har vi i styrelsen beslutat att vi går runt till alla medlemmar och knackar dörr. Det är fortfarande flertalet medlemmar som vi inte kommit in till. Har du ännu inte fått besök av någon av oss i styrelsen får du gärna höra av dig om en tid som passar dig så ska någon av oss försöka komma förbi. Du når oss på info@brfvaland9.se alternativt finns kontaktuppgifter till oss olika ledamöter i portarna och här på hemsidan.

 

För att utvärdera försöket får ni gärna återkoppla till oss i styrelsen, åter igen via info@brfvaland9.se eller till oss personligen.

Varmvattnet – Handdukstorkar

Nu är samtliga fel som rörmokaren hittade åtgärdade. Av den feed-back vi fått har vi förstått att vissa har fått en bättre situation gällande varmvattent, men att problemen kvarstår för en del medlemmar. Vi har därför gått vidare med ytterliggare konsulter som påpekat att problemet kan vara de handdukstorkar som finns installerad i de flesta lägenheter. Varmvattnet som cirkulerar i dessa är vårt dricksvatten som cirkulerar via handdukstorkarna. Nästa steg i felsökningen är därför att samtliga handdukstorkar måste vara avstängda under en tid för att utvärdera om detta ger någon skillnad gällande vattnet i våra blandare.

 

Styrelsen har därför beslutat att samtliga handdukstorkar skall vara avstängda från och med den 31 maj och 10 dagar frammåt. För att kontrollera, och hjälpa till med avstängningen planerar vi därför att knacka dörr i samtliga uppgångar och göra personliga besök till samtliga medlemmar. Var vänlig respektera att handdukstorkarna måste vara avstängda under denna tid. En handukstork som står på kan omintetgöra hela försöket. Tanken är att försöket skall vara genomfört till nästa styrelsemöte för att vi då ska kunna vidta ev åtgärder.