Gasläckaget

I och med att vattnet nu är åtgärdat, samt att semestrarna är slut så det går att få tag i fackfolk börjar nu arbetet med att försöka åtgärda det gasläckage som tidigare informerats om. Vi kommer i och med detta att behöva komma in till alla er medlemmar som har gasspis. Mer information följer kring datum etc.