Gasläckaget

gaslaga_2564676Som styrelsen tidigare meddelat har vi en läcka på våra gasledningar i källaren. Detta är inget som innebär någon fara och det är temporärt åtgärdat av hantverkare. Vår förhoppning var att vi skulle fått ordning på varmvattenfrågan vid det här laget och att vi således hade kunnat ta tag i gasfrågan separat. Då varmvattenproblemet dragit ut på tiden tvingas vi nu börja planera för att åtgärda gasen samtidigt. Även detta arbete kommer att innebär att vi måste komma in i era lägenheter (gäller de som använder sig av gas i sina lägenheter). I och med sommaren och semestrar inser vi att detta blir ogörligt sommartid utan siktar på att påbörja arbetet i september. I och med arbetet kommer gasen att stängas av och således påverka er som har gasspisar. Ytterligare information kring datum etc följer då vi börjar närma oss själva arbetet.