Historia

Husen ritades av arkitekt Sven Wallander (1890-1968). Han var även byggherre och gick i personlig borgen för bygget. Wallander byggde sina 20-talshus med utgångspunkten ”praktiska och hygieniska bostäder”. Förutom Valand 9 har han utformat bland annat Kungsgatans norra torn. Wallander gav sina hus ”en utmärkt arkitektur, som blev mönsterbildande” för tidens arkitekter. Under en resa i Österrike i början av 20-talet kom Wallander för första gången i kontakt med den då annorlunda boendeformen bostadsrätt. Han tog med sig idéerna till Sverige och var med och grundade HSB samt var verksam i dess styrelse 1923-1957.

image004

Den 27 juni 1925 utfärdade Överståthållarämbetet registreringsbeviset för Valand 9. (En kopia av registreringsbeviset finns i tvättstugan.) Huset stod inflyttningsklart 1926 och var HSB:s tolfte hus. Innan husen byggdes fanns här en kåkstad med bland annat stenkross, tobakslador, kruthus och repslagarbana.

image012

Ytterfasaden pryds av balusterdockor, vilket var en vanlig utsmyckning på 20-talet. Vårt hus var bland de första med att ha en maskintvättstuga. Vanadisområdet var först i Sverige med denna nymodighet.

image005

Gården var ursprungligen gemensam för alla fastigheter i kvarteret. Den avdelades senare med staket, eftersom man ansåg att det blev för mycket spring. De boende brukade nämligen gena över gården och nyttja porten på Vanadisplan 1 för att bekvämast möjligt komma till spårvagnshållplatsen på Vanadisplan.

image006

Genomförda renoveringar:

80-talet – Fasadrenovering
1991 – Installation av hiss
1994 – Takbyte
1999 – Stambyte
2000 – Byggnation av tre vindsvåningar
2002 – Renovering av tvättstuga samt tillbyggnation av bastu
2007 – Installation av elslingor på taket
2010 – Byte av undercentral samt målning och renovering av fönster mot gatan
2014 – Målning av fönster mot gården, byggnation av nytt soprum till restaurangerna, byte av armaturer i trapphusen samt renovering/uppfräschning av gården.
2015 – Målning av trapphus och lägenhetsdörrar. Målning och golvläggning i  entréer.
2016 – Nya portar.
2017 – Nya portar med kodlås till gården. Säkerthetsdörrar till lägenheter (till de som ville. Gemensamt inköp). Ommålning/lagning av grund/sockel på utsidan, samtliga tre sidor.

2018 – Samtliga (3 st) hissar har bytts ut och renoverats invändigt. Grund/sockel har renoverats. Dörrarna till gården har bytts och försetts med kodlås.

2019 – Innergården samt avloppsrör för dagvatten har renoverats.

2020 – OVK Godkänt. Ny tvättmaskin i tvättstugan

.