Ordningsregler

Var aktsam om, och vårda föreningens egendom

 • Var försiktig när du leder cyklar och barnvagnar i fastigheten så att inte dörrar och väggar skadas
 • Anmäl omedelbart skador och fel du upptäcker i fastigheten till  https://felanmalan.hsb.se samt till någon i styrelsen. Detsamma gäller vid upptäckt av ohyra.

Trivsel

 • Det bör vara tyst i huset från kl. 22 till 07. Om du ska ha fest, sätt upp ett meddelande i entrén i god tid innan festen börjar.
 • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen utom på balkongerna. Om du röker där ska du ta med dig fimpar och aska när du lämnar balkongen och naturligtvis inte kasta ner fimpar på gården!
 • Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller för oväsen. Det är förbjudet att rasta husdjur på gården och att mata fåglar från fönster och balkonger.
 • Köksfläkt får inte anslutas till fastighetens ventilationssystem utan sotares intyg. Styrelsen ska meddelas vid ändringar som berör ventilation.
 • För regler vid lägenhetsrenoveringar, se under Byggpolicy.

Sophantering

 • Endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i sopkärlen. Sopor och avfall får absolut inte ställas utanför sopkärlen.
 • Se i övrigt under Sopor och avfall.

Säkerhet och brandskydd

 • Se till att du har en fungerande brandvarnare i lägenheten.
 • Se till att ytterdörrarna är låsta när du passerat. Släpp aldrig in någon främmande person utan att först fråga vem denne söker.
 • Håll portar, trapphus och vind fria från cyklar, barnvagnar, möbler, skräp och dylikt.
 • Dörrmattor får inte placeras utanför lägenheten. De hindrar dessutom vid städning.
 • Brandfarliga och lättantändliga föremål får inte förvaras i förråden.
 • Se till att köksfläkt och ventiler är rena så att inte fett antänds av gasspisen.

Håll nere de gemensamma kostnaderna

 • Stäng hissdörren och hissens innergrind ordentligt! Annars kan hissen sluta fungera och det kan kräva dyrbara reparationer.
 • Se till att dörrarna till balkonger, förrådsutrymmen,vind och gård är ordentligt stängda, bland annat för att förhindra värmeförluster vintertid.
 • Ljuset i tvättstugan, på vinden och andra gemensamma utrymmen ska vara släckt när ingen befinner sig där.
 • Se till att täta droppande kranar.
 • Lufta elementen ofta med den speciella luftnyckeln som du bör ha hemma. Dålig värme beror ofta på att elementen inte är luftade.
 • Läs även vad som står under Gemensamma utrymmen.