Ordningsregler

Dessa ordningsregler omfattar alla boende i huset och övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster samt hantverkare du anlitar. Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Trivsel

Självklart ska boende kunna ha fester, lyssna på musik eller titta på tv, men lika självklart är att vi ska visa hänsyn till våra grannar genom att inte föra oljud under vissa tider på dygnet. Följande gäller:

Måndag-Torsdag får det inte förekomma störande ljud efter klockan 22.00 på kvällen eller innan klockan 07.00.
Fredag-Söndag får det inte förekomma störande ljud efter klockan 23.00 eller innan klockan 08.00.

Vi bor i ett gammalt hus och ber er därför att tänka på följande:
– Stäng ytterdörrar mjukt, släng inte igen dörren efter er då det skakar in i grannens lägenhet och låter ut i trapphuset.
– Ditt golv är din grannes tak. Hopp och klampande kan vara störande, medan mjukare tofflor och mattor för ljuddämpning kan underlätta.
– Montera inte högtalare precis mot tak då detta går rakt upp igenom till grannens golv och lägenhet. Sätt gärna tassar på alla möbler som inte bara skyddar ert golv utan även grannen från störande ljud i onödan när ni drar ut stolar, etc.

1. Skulle du drabbas av oljud ber vi dig först att tala med den som stör. Om det är en andrahandshyresgäst som stör är ansvaret ändå BRF-innehavarens. De allra flesta är inte medvetna om att de är stör och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal. ´

2. Om problemet kvarstår efter ett samtal och den boende i föreningen inte är villig att tillmötesgå sina grannar tillkallas störningsjour. Vänligen notera att detta är en kostnad som den som stör sina grannar får betala. Numret till störningsjouren som vi ingått avtal med är: 08-568 21 400.

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen utom på balkongerna. Balkongdörrarna bör då hållas helt stängda mot trapphuset. Utöver detta, ska du ta med dig fimpar och aska när du lämnar balkongen och inte kasta ner fimparna på gården.

Grillning är tillåten på innegården, men ej på gemensamma vädringsbalkonger. Engångsgrill är ej tillåtet och grillar får ej lämnas kvar på gården.

– Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller för oväsen. Det är förbjudet att rasta husdjur på gården och att mata fåglar från fönster och balkonger.

Köksfläkt får inte anslutas till fastighetens ventilationssystem utan sotares intyg. Styrelsen ska meddelas vid ändringar som berör ventilation.

– För regler vid lägenhetsrenoveringar, se under Byggpolicy.

– Var aktsam om, och vårda föreningens egendom. Var försiktig när du leder cyklar och barnvagnar i fastigheten så att inte dörrar och väggar skadas.

– Anmäl omedelbart skador och fel du upptäcker i fastigheten till  https://felanmalan.hsb.se samt till någon i styrelsen. Detsamma gäller vid upptäckt av ohyra.

Sophantering

– Endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i sopkärlen. Sopor och avfall får absolut inte ställas utanför sopkärlen.

– Se i övrigt under Sopor och avfall.


Säkerhet och brandskydd

– Se till att du har en fungerande brandvarnare i lägenheten.

– Se till att ytterdörrarna är låsta när du passerat. Släpp aldrig in någon främmande person utan att först fråga vem denne söker.

– Håll portar, trapphus och vind fria från cyklar, barnvagnar, möbler, skräp och dylikt.

– Dörrmattor får inte placeras utanför lägenheten. De hindrar dessutom vid städning.

– Brandfarliga och lättantändliga föremål får inte förvaras i förråden.

– Se till att köksfläkt och ventiler är rena så att inte fett antänds av gasspisen.

– Håll nere de gemensamma kostnaderna.

– Stäng hissdörren och hissens innergrind ordentligt. Annars kan hissen sluta fungera och det kan kräva dyrbara reparationer.

– Se till att dörrarna till balkonger, förrådsutrymmen, vind och gård är ordentligt stängda, bland annat för att förhindra värmeförluster vintertid.

– Ljuset i tvättstugan, på vinden och andra gemensamma utrymmen ska vara släckt när ingen befinner sig där.

– Se till att täta droppande kranar.

– Lufta elementen ofta med den speciella luftnyckeln som du bör ha hemma. Dålig värme beror ofta på att elementen inte är luftade.

– Läs även vad som står under Gemensamma utrymmen.

Gården samt cykelförvaring

– Två cyklar parkeras vid varje pelare

– Cyklar får inte ställas på andra ställen än vid pelarna

– Cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer, port och ägarens namn (gäller även i cykelrummet!)