Varmvattnet – Återkoppling

1443_1Som ni förhoppningsvis har uppmärksammat så vill vi att samtliga handdukstorkar ska vara avstängda från och med fredagen den 31 maj och 10 dagar framåt. För att bistå och kontrollera att samtliga torkar är avstängda har vi i styrelsen beslutat att vi går runt till alla medlemmar och knackar dörr. Det är fortfarande flertalet medlemmar som vi inte kommit in till. Har du ännu inte fått besök av någon av oss i styrelsen får du gärna höra av dig om en tid som passar dig så ska någon av oss försöka komma förbi. Du når oss på info@brfvaland9.se alternativt finns kontaktuppgifter till oss olika ledamöter i portarna och här på hemsidan.

 

För att utvärdera försöket får ni gärna återkoppla till oss i styrelsen, åter igen via info@brfvaland9.se eller till oss personligen.

Varmvattnet – Handdukstorkar

Nu är samtliga fel som rörmokaren hittade åtgärdade. Av den feed-back vi fått har vi förstått att vissa har fått en bättre situation gällande varmvattent, men att problemen kvarstår för en del medlemmar. Vi har därför gått vidare med ytterliggare konsulter som påpekat att problemet kan vara de handdukstorkar som finns installerad i de flesta lägenheter. Varmvattnet som cirkulerar i dessa är vårt dricksvatten som cirkulerar via handdukstorkarna. Nästa steg i felsökningen är därför att samtliga handdukstorkar måste vara avstängda under en tid för att utvärdera om detta ger någon skillnad gällande vattnet i våra blandare.

 

Styrelsen har därför beslutat att samtliga handdukstorkar skall vara avstängda från och med den 31 maj och 10 dagar frammåt. För att kontrollera, och hjälpa till med avstängningen planerar vi därför att knacka dörr i samtliga uppgångar och göra personliga besök till samtliga medlemmar. Var vänlig respektera att handdukstorkarna måste vara avstängda under denna tid. En handukstork som står på kan omintetgöra hela försöket. Tanken är att försöket skall vara genomfört till nästa styrelsemöte för att vi då ska kunna vidta ev åtgärder.

Ny hemsida

Som ni kanske har märkt så har vi haft problem med vår hemsida och mail den sista tiden. Detta har berott på att den tidigare hemsidan som låg under www.valand9.se på pappret ägdes av en tidigare styrelsemedlem. Då ändringar behövde göras hade ingen i den nuvarande styrelsen rättigheter till detta. Vi har försökt ta kontakt med personen i fråga, men då inget hänt och hemsidan inte har fungerat valde vi att istället börja om från början, men med ny adress. Så lägg nu www.brfvaland9.se på minnet. Vi kommer att använda denna sida för att förmedla nyheter och info till er medlemmar i föreningen.