Trasig tvättmaskin – Uppdatering

Fastighetsägarna som sköter vår fastighetsservice har varit hos oss totalt tre gånger nu ang den trasiga tvättmaskinen. De har försökt reparera maskinen, men var gång har den inte fungerat mer än någon enstaka dag. Fastighetsägarna uppger nu att de inte vet vad de mer kan göra. Vi har därför bett Wascator/Electrolux om hjälp och de ska skicka en reparatör.

Trasig tvättmaskin

Styrelsen är medveten om problemet med den ena tvättmaskinen i tvättstugan. Vårt största problem för närvarande är att vi har svårt att få Fastighetsägarna som skall reparera maskinen att komma. Vi ringer, och kämpar hårt för att de ska utföra sitt kontrakterade jobb. Sedan tidigare jobbar vi även med att ta in offerter för att byta firma för fastighetsskötsel då vi ej är nöjda med nuvarande situation.

Hissarna


Hiss-för-3-personer-skylt3

 

Samtliga hissar är nu besiktigade och godkända helt utan anmärkningar. Styrelsen är medveten om att lampan i hissen på S:t Eriksgatan är trasig och reparation är på gång.

Stämma kl 13.00 16/2

Nu skall alla ha fått kallelse till stämman, dagordning för densamma, samt årsredovisningen i era postfack. Varmt välkomna på stämman! Vi vill även passa på att tacka Christer Themptander för den fina kallelsen till stämman.

 

I och med detta finns även 2013 års årsredovisning att tillgå här på hemsidan.

Belysning i trapphus

Som ni säkert har märkt har vi bytt ut belysningen i våra trapphus. Vi har haft problem med att lamporna ej håller och att det i princip alltid varit någon lampa trasig i de flesta lampetter. Vi tog därför beslut om att byta ut våra lampor till LED-belysning med inbyggda rörelsedetektorer. Detta kommer att innebära att vi slipper byta lampor titt som tätt framöver samt att vi medlemmar numera får ljus bara av att kliva ut i trapphusen. Lamporna tänds successivt av dina rörelser genom trapphusets våningsplan.

Trapphusen

Vi vet att det fort blir skitigt i så väl trapphus som er hall i och med snö och grus. Men vi måste be er att inte ställa saker i trapphusen. Detta är inte för att vi i styrelsen är pedanter och tycker att det måste vara helt rent i trapphusen, utan i första hand för att brandskyddsmyndigheterna ställer detta krav på oss. Ytterligare en fördel med att lämna trapphuset tomt är att det blir ordentligt städat. Städfirman flyttar nämligen inte på några saker som står i trapphuset och under dem blir det med andra ord smutsigt.

 

Styrelsen har för övrigt tagit kontakt med städfirman för att under denna tid när det snabbt blir skitigt utöka städningen.

Trasig tvättmaskin

Just nu är den tvättmaskin som står i mitten i tvättstugan trasig. Vi har ringt efter reparatör och då ingenting har hänt har vi ringt och påmint dem ytterligare en gång. Förhoppningsvis ska den snart fungera igen.

Hissproblem Hälsingegatan 37

Sista dygnet eller så tycks det ha varit problem med hissen på Hälsingegatan 37. Enligt senaste hörsägen tycks den dock fungera som den ska igen. Det tycks dock vara värt att påminna om att be er medlemmar felanmäla dyligt till någon av oss i styrelsen så vi kan agera. Kontaktuppgifter till oss finns på anslagstavlorna i portarna och här på hemsidan. Ni kan även felanmäla på felanmalan@brfvaland9.se

Gasarbetet

Nu är reparationen av gasen avklarad. Vi har fått en kort rapport av hantverkarna om att allt förlöpte väl och att de kom in till de lägenheter som de vill in till. Gasen ska således åter vara påsläppt och allt ska nu fungera.

 

Tack för er hjälp med att lämna nycklar, alt släppa in hantverkarna så de fick lufta de spisar som behövdes.