Störande doft/restaurangerna

I helgen som var (31/8-1/9) stördes framförallt boende i Vanadisplan 1 av obehaglig lukt. Det har visat sig att det är restaurangernas fettavskiljare som står i källaren på Vanadisplan 1 som hade svämmat över. Detta skall nu vara åtgärdat och det bör ej längre vara några problem med störande lukt.

 

Vidare så beslutades på senaste styrelsemötet att medlemmar ur styrelsen skall ha möten med representanter från restaurangerna var 14:e dag för återkoppling och påpekanden då de ej sköter sig. Förhoppningen är att vi med dessa möten skall ligga på restaurangerna och förmå dem att sköta sig bättre.