Tv & bredband

Kabel TV

Föreningen är ansluten till ComHem, kostnaden för detta ingår i månadsavgiften. Önskar du hyra dekoder och abonnemang hos något kabeltevebolag får du själv ta kontakt med bolaget i fråga och stå för extra abonnemangsavgifter.

Det går även att beställa extra tv kanaler via bredbandet, exempelvis via Bredbandsbolaget.

Bredband

Då föreningen är ansluten till ComHem, kan du teckna avtal för Internetanslutning hos dem. Ta kontakt med ComHem för mer information kring detta.

Till huset finns även indraget fiberoptisk anslutning. För tillfället leverar Bredbandsbolaget uppkoppling till denna anslutning. I din lägenhet hittar du ett nätverksuttag (Cat5) till vilket du kan ansluta dig via Bredbandsbolaget. Abonemang hos Bredbandsbolaget ombesörjer du själv. I och med vårt medlemskap i HSB har vi rabatterade priser hos Bredbandsbolaget.

Comhems hemsida
Bredbandsbolagets hemsida