Arbete på innergården 16/9

Torsdag den 16 september kommer arbete på gården att utföras. Arbetet drar igång kl 07:00 och pågår hela dagen fram till kl 16:00.

Cyklar eller annat får inte parkers eller låsas fast på gården då vi måste ha fritt utrymme för komplettering över samtliga utrymmen.

Begränsad framkomlighet under dagen, så stäm av med byggarbetare/entreprenören innan ni beträder gården för sophantering eller tvättstuga.

Från och med fredag den 17 september kan gården nyttjas som vanligt igen.

Bästa hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9