Flytt av restaurangsopor

Som ni alla har märkt så är restaurangernas sopor på Foto0077_001gården ett stort problem. Detta är något vi i styrelsen har jobbat med under lång tid. Med diverse lock, böner, arga tillsägelser och hot om städning på deras bekostnad har vi stångat oss blodiga med mycket kortvariga resultat.

 

Under devisen ”Bättre cyklar på gården än sopor” har vi beslutat att restaurangerna skall få ta del av ett utrymme på Hälsingegatan där det tidigare varit två lägenhetsförråd. Tanken är att samtliga restaurangsopor skall bort från gården, och således ej kan drälla eller lukta över allt annat än där de ska vara. Ytterligare en fördel för oss är att vi kan ta ut en mindre summa i hyra för utrymmet. Som det är nu har vi vid efterforskningar ej kunnat finna några papper på överenskommelsen kring nuvarande hantering, och vi har således upplåtit utrymmet gratis till restaurangerna! Nackdelen blir så klart att cykelförrådet kommer att bli mindre. Helt klart ett minus för oss, men efter många omgångar har detta kokat ihop till den bästa lösningen.

 

Efter att detta varit en påtaglig ”långbänk” som dryftats under många möten hos oss i styrelsen har vi nu kommit fram till en överenskommelse med restaurangerna och bygget kommer därför snart att börja. Under en tid kommer det således vara rörigt på gården, och vi ber er ha överseende med detta.