Forsatt gårdsupprustning

Som ni har märkt så har vi nu börjat arbetet med att snygga till på gården efter att vi fått bort restaurangernas sopor. Första steget är redan påbörjat med att riva det gamla sopskjulet. Vi kommer även att snygga till och rusta upp nedre delen av fasaden som vätter mot gården då denna är full av märken och slitage efter många stötar och smällar av bland annat sopkärl.

 

Vi vill be er att ställa undan cyklar så gott det går för att underlätta för de byggarbetare som behöver tillgång till gården för arbetet. Ställ cyklarna i cykelställen så långt det går och försök att tränga ihop dem i största möjliga mån. Idag sprids cyklarna över stor del över gården.

 

Som tidigare nämnts här på hemsidan mottas idéer och förslag för gårdsrenoveringen gärna på garden@brfvaland9.se