GDPR

Information från styrelsen gällande GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft som ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL). Den nya lagen ger ett starkare skydd för privatpersoner när det gäller personuppgifter och gäller företag, myndigheter och organisationer. Även bostadsrättsföreningar behöver följa den nya lagen.

 

Med anledning av detta har vi genomlyst vår verksamhet och hur vi arbetar med personuppgifter samt vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi behandlar främst dina och våra andra medlemmars personuppgifter genom att:

Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsförteckning och pantregister samt avtal och handlingar för boendet, såsom för överlåtelse, medlemskap och för part, medlem och/eller lägenhet, specifika förhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig. Ändamålet med registrering av eventuella personuppgifter är för att kunna genomföra aktuella uppdrag mellan boende/medlem och förening/hyresvärd. Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbiträden såsom mäklare och finansinstitut när detta är påkallat, såsom för överlåtelse och vid pantförskrivning samt vidare till myndigheter och revisorer samt avtalade förvaltare av föreningens uppdrag och administration.