Grovsopor

trash-99257_640Styrelsen vill bara påminna om att alla boende är själva ansvariga för bortförandet av grovsopor. I nuläget har vi boende 7 soptunnor i skjulet mitt på gården för hushållssopor och två stora blå kärl för tidningsåtervinningen. Samtliga övriga kärl är för restaurangerna och skall ej användas av oss boende. I nuläget har någon/några ställt bla ett gammalt bord och en uttjänt kaffebryggare på gården. Tid har andra grovsopor på gården förekommit. Styrelsen försöker ligga på restaurangerna att sköta sin sophantering, vilket alla vet sker under all kritik, men vi har svårt att vara hårda mot dem när andra sopor placeras på gården. Om inte allmän trevnad är ett gott nog argument kan vi även meddela att samtliga sopor som sedermera fraktas bort innebär en kostnad för föreningen. En onödig utgift som faller på alla oss boende.