Märkning av förråd och ventilations information

Märkning av förråd:

Styrelsen kommer kartlägga förråd i huset och därför måste alla medlemmarna märka sina förråd med lägenhetsnummer och adress senast 15 Mars

Dålig lukt från lägenheter:

Då vi haft problem med lukt från matos ber vi er att se till att era fönster har ventilerna öppna samt att alla lägenheter ser över sina köksfläktar och vid behov byta kolfilter.