Nya gården och dess ordningsregler!

Hej

Nu är äntligen renoveringen av vår gård klar och alla är nu välkomna åter att använda gården samt ställa tillbaka eventuella cyklar.

För att gården ska fortsätta att vara fin och tillgänglig för alla gäller:

  • Två cyklar parkeras vid varje pelare
  • Cyklar får inte ställas på något annat ställe än vid en pelare
  • Cyklar ska vara märkta med lägenhetsnummer, port och ägarens namn

OBS, detta gäller även cykelrummet!

Omärkta cyklar kommer att kastas den 1 november 2019

För allas trivsel gäller även:

  • Sopor i sopkärlen. Inga sopor på gården eller utanför dörrar i trappuppgångar.
  • Om ni röker på balkongerna bör balkong dörrar stängas då rökluft annars kommer in i trappuppgång och våra lägenheter.
  • Fimpar läggs i askkopp (dvs inte ner på gården!)

Varmt välkomna tillbaka till vår fina innergård.

Med vänlig hälsning,

Styrelsens Valand 9