Rökare, ta ansvar på balkongerna!

Kära medlemmar!

Nyligen upptäcktes ett cigarettpaket som brann i en kruka på en av vädringsbalkongerna. Styrelsen vill därför vänligen påminna er om att vara mycket försiktiga när ni röker på föreningens balkonger. Ta ansvar och var noga med att släcka era fimpar!

Vi vill också påminna er om att rökning inte är tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen, förutom på vädringsbalkongerna. Om rökning sker på balkongerna ska dörrarna hållas helt stängda mot trapphusen. Ta med dig fimpar när du lämnar balkongerna och kom ihåg att det är förbjudet att kasta ner fimpar på vår fina innergård.

Stort tack för visad hänsyn!

Vänligen,
Styrelsen i BRF Valand 9