Om röken stör kan det räknas som olägenhet för människors hälsa.

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen utom på balkongerna. Balkongdörrarna bör då hållas helt stängda mot trapphuset. Utöver detta, ska du ta med dig fimpar och aska när du lämnar balkongen och naturligtvis inte kasta ner fimpar på gården. Vi ber er visa stor hänsyn till era grannar.

En påminnelse om våra ordningsregler och vad som händer om dessa inte följs finner ni här