Trapphusen

Vi vet att det fort blir skitigt i så väl trapphus som er hall i och med snö och grus. Men vi måste be er att inte ställa saker i trapphusen. Detta är inte för att vi i styrelsen är pedanter och tycker att det måste vara helt rent i trapphusen, utan i första hand för att brandskyddsmyndigheterna ställer detta krav på oss. Ytterligare en fördel med att lämna trapphuset tomt är att det blir ordentligt städat. Städfirman flyttar nämligen inte på några saker som står i trapphuset och under dem blir det med andra ord smutsigt.

 

Styrelsen har för övrigt tagit kontakt med städfirman för att under denna tid när det snabbt blir skitigt utöka städningen.