Uppdatering portar

Vår leverantör av portar lyckades inte leverera till utsatt datum.

Förhandlingar om nytt datum pågår.

Uppdatering 20160119:

Leverans preliminärt v. 5