Upprensning av cyklar

I samband med stundande städdag 9/11 tänkte vi ha en genomgång av alla cyklar som står på gården och i cykelrummet. Vi vill därför be samtliga om att märka sina cyklar till städdagen. Sätt fast en lapp där ni skriver namn och trappuppgång så vet vi att cykeln har en ägare. Cyklar som inte är märkta kommer att bortforslas och om ingen gör anspråk på dem slutligen skänkas till Fryshuset som har tar hand om, reparerar ägarlösa cyklar och säljer dem som ett socialt projekt.