Underhållsplan

Föreningens planerade kommande renoveringar:

2023: Målning/renovering av fönster mot gatan

2023: Fastighet – Täthetsbesiktning av gasledningar

2023: Luftbehandling – Rensning av ventilationskanaler

2023: Portar – Målning av portarnas utsida