Varmvattnet – Handdukstorkar

Nu är samtliga fel som rörmokaren hittade åtgärdade. Av den feed-back vi fått har vi förstått att vissa har fått en bättre situation gällande varmvattent, men att problemen kvarstår för en del medlemmar. Vi har därför gått vidare med ytterliggare konsulter som påpekat att problemet kan vara de handdukstorkar som finns installerad i de flesta lägenheter. Varmvattnet som cirkulerar i dessa är vårt dricksvatten som cirkulerar via handdukstorkarna. Nästa steg i felsökningen är därför att samtliga handdukstorkar måste vara avstängda under en tid för att utvärdera om detta ger någon skillnad gällande vattnet i våra blandare.

 

Styrelsen har därför beslutat att samtliga handdukstorkar skall vara avstängda från och med den 31 maj och 10 dagar frammåt. För att kontrollera, och hjälpa till med avstängningen planerar vi därför att knacka dörr i samtliga uppgångar och göra personliga besök till samtliga medlemmar. Var vänlig respektera att handdukstorkarna måste vara avstängda under denna tid. En handukstork som står på kan omintetgöra hela försöket. Tanken är att försöket skall vara genomfört till nästa styrelsemöte för att vi då ska kunna vidta ev åtgärder.