Pappersinsamling

Från och med den 10 december så ändrar vi våra rutiner kring tidningsinsamling. De blåa kärlen på innergården kommer att försvinna för att ska mer yta och bättre trevnad på gården. Istället har vi tecknat avtal med ett annat företag som kommer och hämtar tidningar vid våra portar. Hämtningen sker tidigt på onsdagsmorgnar. Med tidigt menar vi ca kl 5.00

 

Detta innebär att vi får ställa ut kassar med tidningar utanför porten på tisdagkvällar. Förslagsvis läggs tidningarna i plastpåsar så de tål ev regn. Tidningar får läggast ut tidigast tisdag kväll och enbart tidningar och papper får läggas ut. Dvs inga kartonger, papp eller well-papp.

 

Om detta inte sköts, dvs tidningar läggs ut tidigare/senare, annat än tidningar lämnas utanför portarna etc kommer vi återgå till det nuvarande systemet. Vi i styrelsen hoppas att det kommer att fungera så vi kan få plats till annat än sopkärl på vår innergård.

 

Första hämtning är onsdagen 10 december. Det vill säga att vi kan ställa ut kassar med tidningar under tisdagkväll den 9 december.

Märkning av cyklar

CykelPåminnelse om att märka era cyklar då vi planerar att rensa upp bland de omärkta cyklarna på stundande städdag nu på söndag 9 november.

 

Vi hoppas även att vi ses kl 13 på söndag för en snabb städning av de gemensamma utrymmena och därefter en matbit på Ciao Ciao