Byggpolicy

Vänligen sänd ett ifyllt exemplar av Ansökan ombyggnad bostadsrätt till styrelsen före renovering kan påbörjas.

För att styrelsen skall kunna godkänna en renovering/ombyggnad av lägenhet i Brf Valand 9 gäller nedan beskrivna regler.

Störningar

För att vi alla skall trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.

Under dessa speciella tider då flera boende tvingas jobba hemma har styrelsen för allas trevnad beslutat:

Särskilt störande arbeten som t.ex borrning eller arbete med starka lukter bör helt undvikas fredag efter kl 18, lördag och söndag.

Hänsyn gäller dygnet runt. Särskilt störande arbeten som t.ex borrning skall ske mellan 08.00-18.00 måndag-fredag.  Om du kommer att störa vid upprepade tillfällen t.ex renovering skall du anslå detta i porten/hissen samt maila styrelsen så vi kan publicera detta på hemsidan. I meddelandet uppger du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var du kan nås.

Godkännande vid omfattande förändringar

Mer omfattande förändringar såsom vid rivning av vägg, ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten, förändringar som får konsekvenser för husets ventilation och annan väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens tillstånd.

För att styrelsen ska kunna ta ställning till denna begäran måste ni lämna in utlåtande av auktoriserad byggnadsingenjör. Styrelsen måste ha korrekta och noggranna underlag. Den byggfirma eller de byggare som ska utföra er renovering måste vara auktoriserade och ha tecknat relevanta försäkringar.

Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Kostnaden för bedömningar om hållfastighet eller liknande expertbedömningar bekostas av bostadsrättsinnehavaren som renoverar.

Avisering

Ni skall avisera på anslagstavlan/tavlorna när renoveringen beräknas påga och uppge kontaktuppgifter till ansvarig för renoveringen.

Ni måste avisera/informera styrelsen och alla boende i trappuppgången de gånger renoveringen är i ett skede som kan störa eller orsaka annat osmak för de boende. Till exempel: vattenavstängning, högt ljud mm. Avisering måste ske i god tid dvs en vecka innan planerad åtgärd.

Ordning och reda vid renovering

Entrén och trappan i porten samt ytan utanför på gården och på gatan skall hållas efter dagligen när bygget är inne i en fas då damm och annan smuts bildas. Uppsamling av kasserat material, Big Bags mm skall helst avlägsnas samma dag. Om det inte är möjligt kan materialet endast tillfälligt ställas på gården utan att blockera för sophämtare, leverantörer o boende. Big Bags eller annat material får absolut inte placeras på trottoaren framför föreningens restauranglokaler.

VVS installationer

Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens tillstånd.

Efter avslutad renovering

Efter avslutad renovering skall besiktning utföras av auktoriserad besiktningsman. Där föreningen får erhålla ett besiktningsprotokoll att renoveringen utförts på ett korrekt sätt. Besiktningen bekostas av bostadsrättsinnehavaren.