Gemensamma utrymmen

Trapphuset

Trapphuset är förmodligen det mest använda av alla gemensamma utrymmen i vår fastighet. Därför är det bra om alla försöker komma ihåg att inte förvara olika saker där som t ex cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar och möbler. Dessa föremål är dessutom enligt brandskyddslagen förbjudna att förvara i trapphuset. Och brandmyndigheterna besiktar våra trapphus då och då.

Vi ber dig även att inte placera ut torkmattor utanför dörren så att städningen underlättas.

Hissen och portarna är andra utrymmen som räknas till gemensamma utrymmen.

Förråd

Vindsförråd finns på Vanadisplan l och källarförråd finns på Hälsingegatan 37. Till varje lägenhet hör ett källar- eller vindsförråd. Är du osäker på vilket förråd som hör till din lägenhet, kontakta styrelsen.

Tvättstuga och bastu

Tvättstugan och bastun har ingång från gården. Tider bokas och noteras på listan som sitter på väggen. I entrén till tvättstugan och bastun finns en anslagstavla som används för att informera dig som medlem om nyheter i föreningen. På anslagstavlan finns även ordningsregler för bokning och användning av tvättstugan och bastun.

  image009

Cykelrum

Ingången till cykelrummet finns i entrén på Hälsingegatan 37. Där kan du låsa in din cykel för lite extra säkerhet, men det finns även ett cykelställ ute på gården. Då det är trångt i rummet, ber vi dig att inte ställa in obrukbara cyklar eller andra oanvändbara saker i rummet samt att inte placera något utanför det på golvet angivna området.