Styrelsen i BRF Valand 9

Styrelsen

Jakob Wallöf, Ordförande
Johan Wranne, Kassör
Hans Lindsten, Ledamot
Axel Ramsgård, Ledamot

John Nyström, Suppleant
Kia Wahlstedt Berg, Suppleant

Anna-Maria Sandig, HSB-ledamot

Om du behöver komma i kontakt med någon styrelsen, vänligen skicka ett mejl till styrelsen@brfvaland9.se.