Styrelsen i BRF Valand 9

Styrelsen

Emil Källström, Ordförande
Johan Wranne, Kassör
Fanny Chantereau, Sekreterare
Johan Arborelius, Ledamot
Frida Bäcke, Ledamot
Johan Lundin, Ledamot
Michael Keijser, Ledamot
Axel Ramsgård, Ledamot
Julia von Garaguly, Ledamot
Jakob Wallöf, Suppleant
Jennifer Söderdahl, Suppleant
Anna-Maria Sandig, HSB-ledamot

Om du behöver komma i kontakt med någon styrelsen, vänligen skicka ett mejl till styrelsen@brfvaland9.se.