Styrelsen i BRF Valand 9

Styrelsen

Carolina Laurén, Ordförande
Johan Arborelius, Kassör
Julia von Garaguly, Sekreterare
Mikael Rosenlind, Ledamot
Johan Lundin, Ledamot
Monica Nistér, Ledamot
Jakob Wallöf, Suppleant
Alexander Gjörup, Suppleant
Anna-Maria Sandig, HSB-ledamot

Om du behöver komma i kontakt med någon styrelsen, vänligen skicka ett mejl till styrelsen@brfvaland9.se.