Sopor och avfall

För allas trivsel är det viktigt att vi följer de regler som gäller för sopor och avfall.

Endast hushållsavfall i väl tillslutna plastpåsar får slängas i sopkärlen på gården.

Självfallet får inte avfallspåsar eller något avfall överhuvudtaget placeras på marken utanför sopkärlen!

Om du trotsar detta förbud åsamkar du föreningen och dig själv ökade kostnader eftersom Renhållningen endast tar hand om sådant avfall mot extra betalning.

Tidningar ska placeras utanför entréportarna där de hämtas tidigt varje onsdag morgon.

– Observera att tidningarna ska läggas i plastpåsar.

– Tidningarna ska placeras vid portarna kvällen före hämtning, dvs. tisdag kväll.

Övrig tid får alltså inga tidningar finnas utlagda vid entréerna.

Annat avfall än hushållsavfall:

– Glasflaskor, mindre metall- och plastföremål, wellpapp och kartonger samt batterier kastas på återvinningsstationer; det finns en sådan ca 200 m från oss vid Dalagatan 57.
– Övrigt avfall, speciellt farligt avfall såsom färgrester, elektronik o.d. ska lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. Det tas också om hand av s.k. mobila centraler på tider som annonseras bl a i lokaltidningarna. Se i övrigt www.stockholm.se/avfall

I samband med gårdsstädningen på våren och hösten finns möjlighet att bli av med grovsopor. Dessa kan då placeras mitt på gården för bortforsling några dagar senare.

Det förekommer tyvärr att grovsopor lämnas på olika platser på gården även vid andra tillfällen. Den eller de personer som påkommes med att göra detta kommer att debiteras för kostnaderna för bortforslingen.