Pågående renoveringar

Här publicerar vi pågående renoveringar i huset. Detta för att ni ska veta varför, och hur länge det kan förväntas banka från grannarna.

Namn Port Våning Beräknas klar
Mats & Pernilla Genym Sankt Eriksgatan 3 22/3- 22/4 
 Mikael Rosenlind & Malin  Vanadisplan  2 19/4-23/4