Pågående renoveringar

Här publicerar vi pågående renoveringar i huset. Detta för att ni ska veta varför, och hur länge det kan förväntas banka från grannarna.

Namn Port Våning Beräknas klar
 SANGRIA (Lokal)   Sankt Eriksgatan 108  BV  Renovering (insättning av klick golv) sker Tors 20/6 kl 7-18, Fred 21/6 12-16, Lörd 22/6 12-16

HÖR AV ER OM NI SKULLE BLI STÖRDA UTANFÖR DETTA.