Pågående renoveringar

Här publicerar vi pågående renoveringar i huset. Detta för att ni ska veta varför, och hur länge det kan förväntas banka från grannarna.

Namn Port Våning Beräknas klar
 Mauri Russo  Hälsingegatan 37  5  v6 2024