Inre fond avslutad och återbetalning av innestående medel

Styrelsen meddelar att vi avslutat den inre fond som nu kommer återbetalas till respektive lägenhet genom ett kredit belopp på Juli och i vissa fall även Augusti avin för större belopp.

Per 2018-12-31 uppgick föreningens Inre fond till 63 000kr och er utbetalning är således beroende av er lägenhets andelstal i föreningen (dvs. beroende av lägenhetens storlek).