Information om balkonger

Bästa föreningsmedlem!

Sedan ordinarie föreningsstämma den 25 april 2021 har många frågetecken uppstått hur styrelsen arbetar med balkongfrågan i föreningen. Till årsstämman 2021 inkom en motion från en föreningsmedlem om att styrelsen aktivt skall arbeta för att möjliggöra byggandet balkonger, som också avslogs.

Vi förstår att många nu önskar ett förtydligande kring vad som har gjorts och varför. Här kommer därför en utförlig redogörelse för styrelsens arbete:

En stor andel fönster som vetter ut mot gatorna är i behov av målning och renovering. Dessutom upphandlades inte en generell omtätning av fönsterbågar vid den senaste renoveringen, vilket kan leda till ett tydligt kallras. Under förra året påbörjade styrelsen därför arbetet med att undersöka vilka möjligheterna som finns när det kommer till renovering av fönster mot gatorna. Styrelsen beslutade i samband med detta för att ansöka om bygglov för balkonger/balkongdörrar.

Styrelsens avsikt med ansökan för balkonger avsåg därmed i första hand fönsterrenoveringen. Vi har nu fått ett förhandsbesked från Stadsbyggnadskontoret där de meddelar att vi inte kommer att få bygglov för varken balkonger eller franska balkonger mot gatorna. När föreningen nu fått avslag på sin ansökan ser vi inget mervärde i att byta ut fönster utan kommer istället målningsrenovera desamma. Föreningen kommer därför ta fram offert för både en målningsrenovering samt en omtätning av fönsterbågar, vilket kommer ge visst bättre skydd mot just kallras.

Fokus för föreningen framåt ligger därför fortsatt på arbetet med en renovering av befintliga fönster.

Om du har frågor kring fönster eller balkonger,
vänligen kontakta oss på styrelsen@brfvaland9.se.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Valand 9

Städdag den 30 maj

Kära medlemmar!

Varmt välkomna på städdag den 30 maj klockan 11:00-14:00.

Planen är att vi gemensamt städar föreningens innergård, vädringsbalkonger och utrymmen i vinds- och källarförråd. Vi möts upp på innergården klockan 11:00 och delar ut städuppgifter.

Det har också blivit dags att göra en storrensning bland cyklar på innergården och i cykelförrådet. Vänligen markera era cyklar med namn och lägenhetsnummer. OBS: Cyklar som inte har någon markering den 30 maj kommer att fraktas bort och slängas.

I samband med städdagen (30-31 maj) finns det även möjlighet för alla medlemmar att slänga eget skräp och avfall. Detta kommer att hämtas upp av Junkbusters Stockholm den 1 juni. Det kommer att vara möjligt att lämna elektronik och diverse grovsopor, men inte farligt avfall såsom målarfärg eller liknande.

Efter städdagen bjuder föreningen alla som deltagit i städningen på lunch på Ciao Ciao. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Valand 9