Köksfläkt i din lägenhet – OVK uppföljningskontroll

Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt.

Vi gjorde en OVK i november 2019 där kontrollen visade att ett antal motordrivna el-fläktar är anslutna till föreningens ventilationssystem, detta är inte tillåtet då ventilationen inte är konstruerad för detta – samtliga köksfläktar ska vara kolfilterfläktar. Om det satt en motordriven fläkt i köket när du köpte din lägenhet så har du också fått med dig ansvaret gentemot föreningen att ta bort den. OVK-besiktningen gav nedan information om vilka lägenheter som behöver åtgärda sina fläktar:

På Hälsingegatan kunde vi ej komma in till och behöver få et OK på:
Lgh 1201 ,1202, 1302, 1402,

Samt 1503-i köket med inbyggd och ej åtkomlig fläkt.

 På Vanadisplan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1504

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1201, Lgh1301, Lgh 1404 fläkt inkopplad och Lgh 1401 fläkt troligen kopplad

På St Eriksgatan har vi ej kommit in till och behöver få ett OK på:
Lgh 1101, 1201, 1202, 1302, 1303, 1404

Fel kopplade fläktar som måste åtgärdas:
Lgh 1203, 1204, 1402

Är er köksfläkt ansluten till föreningens skorstensledningar?
Detta får inte göras i en självdrags fastighet som vi har i Valand9. Vi ber att ni kopplar ur befintlig fläkt frilägger ventdon samt köper ny kolfilterfläkt som monteras innan 8 januari 2021. Därefter kommer vi kontrollera detta.

Har vi inte kommit in till er lägenhet?
Vi behöver få ett email från er med bild och skriftligt OK att ni inte kopplat fläkt till ventilationen innan 8 Januari 2021. Vet ni inte om er fläkt är detta får ni maila styrelsen.

Till alla boende:
Din kolfilterfläkt är beroende av filter för optimal prestanda. Med tiden måste dessa filter bytas ut. Över tid byggs fett upp i gamla filter och kan orsaka dålig lukt och stoppa luftens passage, vilket minskar fläktens kapacitet. Hur ofta du ska byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Valand 9