Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 15 Oktober instruktioner för boende:

Tisdag den 15 Oktober kommer en OVK besiktning att genomföras i fastigheten på uppdrag av styrelsen. Besiktningen sker mellan kl 09:00-16:00.

Detta medför att Ventilationskvalitet AB (entreprenören) behöver tillträde till Er lägenhet under ca 10minuter för att inspektera ventilationssystemet. 

Nycklar för tillträde samlas in utanför Vanadisplan 1 på aktuellt datum mellan 07:00 till 08:30.

Alternativt har du möjlighet att vara hemma under besiktningen och själv släppa in entreprenören. Efter utfört arbete återlämnas nycklarna i brevinkast om inte annat överenskommits.

Viktigt att märka nycklarna med namn och lägenhetsnummer!

Vid frågor var god kontakta:

Ove Larsson

Tel: 076-581 64 78

epost: ove@ventilationskvalitet.se

Mvh

Styrelsen