Ordinarie föreningsstämma

Tid: 5 April, kl 11 på Restaurang Sangria

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.
Kallelse utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman på anslagstavlor och i brevlådor i huset.

Vi ser fram emot att träffa er i April.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen