Renovering och hänsyn

På förekommen anledning vill vi meddela att det under pågående renoveringsarbeten är mycket viktigt att alla visar hänsyn och rättar sig efter de anvisningar som anslås.

I samband med gjutningsarbeten och golvläggning kan det t.ex. vara förbjudet att gå genom en entré.

Om arbete pågår i en entré så måste du använda dig av en annan entré!

De skador som kan uppstå om du inte tar hänsyn till anvisningarna försenar och fördyrar arbetet.

Mvh

Styrelsen