Anmärkningar ang gasen

I samband med att vi upptäckte, och åtgärdade gasläckaget tidigare i år fann hantverkarna ett antal mindre fel/avvikelser i ett antal av husets lägenheter. Vi har tidigare mailat till er som är berörda och bett er åtgärda detta. Hantverkarna som upptäcker dylika fel har nämligen skyldighet att rapportera ev oåtgärdade fel, vilket i slutändan kan leda till att gasen stängs av.

 

Det finns fortfarande oåtgärdade fel och vi ber nu er som fått mail ang detta att snarast åtgärda dessa fel. Om ni har funderingar om vad ni fick anmärkning om i just er lägenhet ber vi er att vända er till VVS & Miljöbussen AB som utförde arbetet och som har inkommit med anmärkningarna.

 

info@vvsmiljobussen.se
08 – 94 09 07
070 – 894 09 07

Renovering Ciao Ciao

Restaurang Ciao Ciao håller på att byta ut sin ventilation. Första ettappen är klar, men ytterligare arbete återstår. Detta är något som restaurangen gör, och bekostar själva, men vi vill här meddela om att ytterligare arbete kommer att utföras. Vilket kan medföra smärre störningar för oss boende.

 

Arbetet kommer att påbörjas eftermiddag/kväll den 18 juni och vara klart senast den 22 juni.