Ny hemsida

Som ni kanske har märkt så har vi haft problem med vår hemsida och mail den sista tiden. Detta har berott på att den tidigare hemsidan som låg under www.valand9.se på pappret ägdes av en tidigare styrelsemedlem. Då ändringar behövde göras hade ingen i den nuvarande styrelsen rättigheter till detta. Vi har försökt ta kontakt med personen i fråga, men då inget hänt och hemsidan inte har fungerat valde vi att istället börja om från början, men med ny adress. Så lägg nu www.brfvaland9.se på minnet. Vi kommer att använda denna sida för att förmedla nyheter och info till er medlemmar i föreningen.