Besiktning efter arbetet med Citybanan

Citybanan har ringt och meddelat att de kommer för att efterbesiktiga lägenheterna i huset 6/10 mellan kl 12.00 – 15.00

 

Företaget som utför besiktningarna, NCA har även satt upp anslag i våra portar och uppgav att de skulle lägga meddelanden i våra brevlådor. Enl anslaget kan ansvarig, Christer Holmberg nås på 08 – 681 43 00. För övrig information hänvisar vi till anslag och NCA.

Tack!

Styrelsen önskar rikta ett stort tack till alla som var med på gårdsstädningen idag. Tack både för all hjälp och för en trevlig stund på Ciao Ciao!

Vårstädning 13/4 kl 13

Som varje vår ska gården städas. Vi börjar på samma vis som vi gör varje vår och höst. Det vill säga att vi samlas söndagen den 13/4 kl 13.00 på gården för städningen. Beroende på hur många vi blir brukar vi vara färdiga på ca en timma. Vanan trogen kommer vi även att samla in grovsopor och elskrot. Detta samlas in på gården och kommer att forslas bort på tisdagen och onsdagen därefter.

I år tänkte vi dock göra ett försök till att höja stämningen något. Efter att vi städat och allt är klart höjer vi i år ribban jämfört med tidigare år och byter ut kakan och kaffekoppen som styrelsen brukat bjuda på mot pizza och vin, öl eller läsk på Ciao Ciao.

Varmt välkomna att hjälpa till med städningen och trevligt umgänge med dina grannar.

Tvättmaskinen reparerad

Vi kan nu meddela att alla tvättmaskiner i tvättstugan åter fungerar. Serviceteknikerna hittade, och kunde åtgärda felet. Till veckan kommer de att komma tillbaka för att byta hållarna för tvättmedel då de är gamla, smutsiga och omöjliga att få rena.

Trasig tvättmaskin – Uppdatering

Fastighetsägarna som sköter vår fastighetsservice har varit hos oss totalt tre gånger nu ang den trasiga tvättmaskinen. De har försökt reparera maskinen, men var gång har den inte fungerat mer än någon enstaka dag. Fastighetsägarna uppger nu att de inte vet vad de mer kan göra. Vi har därför bett Wascator/Electrolux om hjälp och de ska skicka en reparatör.

Stämma kl 13.00 16/2

Nu skall alla ha fått kallelse till stämman, dagordning för densamma, samt årsredovisningen i era postfack. Varmt välkomna på stämman! Vi vill även passa på att tacka Christer Themptander för den fina kallelsen till stämman.

 

I och med detta finns även 2013 års årsredovisning att tillgå här på hemsidan.

Ny hemsida

Som ni kanske har märkt så har vi haft problem med vår hemsida och mail den sista tiden. Detta har berott på att den tidigare hemsidan som låg under www.valand9.se på pappret ägdes av en tidigare styrelsemedlem. Då ändringar behövde göras hade ingen i den nuvarande styrelsen rättigheter till detta. Vi har försökt ta kontakt med personen i fråga, men då inget hänt och hemsidan inte har fungerat valde vi att istället börja om från början, men med ny adress. Så lägg nu www.brfvaland9.se på minnet. Vi kommer att använda denna sida för att förmedla nyheter och info till er medlemmar i föreningen.